Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Deutsche Telekom może kupić resztę udziałów w PTC - decyzja UE

PAP: Unia Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Deutsche Telekom pozostałych 51 proc. udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC).

Jak podaje PAP, niemiecki operator wystąpił do Unii Europejskiej o zgodę na nabycie pozostających poza jego kontrolą udziałów PTC, ponieważ jest zainteresowany objęciem całkowitej kontroli nad polskim operatorem komórkowym.

Sprzedaż 51 proc. udziałów w operatorze sieci ERA i Heyah przedłuża się, ponieważ Elektrim, który wraz z francuskim Vivendi kontroluje większościowy pakiet PTC nie może porozumieć się z obligatariuszami. Niedawna oferta o wartości 1,3 mld euro została wycofana.

Porozumienie z obligatariuszami było warunkiem, by doszło do zawarcia transakcji, gdyż Elektrim winny obligatariuszom 432 mln euro używa swoich udziałów w PTC, jako zabezpieczenia tego zadłużenia - podaje PAP.