Deutsche Telekom może kupić resztę udziałów w PTC - decyzja UE

PAP: Unia Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Deutsche Telekom pozostałych 51 proc. udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC).

Jak podaje PAP, niemiecki operator wystąpił do Unii Europejskiej o zgodę na nabycie pozostających poza jego kontrolą udziałów PTC, ponieważ jest zainteresowany objęciem całkowitej kontroli nad polskim operatorem komórkowym.

Sprzedaż 51 proc. udziałów w operatorze sieci ERA i Heyah przedłuża się, ponieważ Elektrim, który wraz z francuskim Vivendi kontroluje większościowy pakiet PTC nie może porozumieć się z obligatariuszami. Niedawna oferta o wartości 1,3 mld euro została wycofana.

Porozumienie z obligatariuszami było warunkiem, by doszło do zawarcia transakcji, gdyż Elektrim winny obligatariuszom 432 mln euro używa swoich udziałów w PTC, jako zabezpieczenia tego zadłużenia - podaje PAP.