Deutsche Telekom kupuje VoiceStream

Deutsche Telekom sfinalizowało wartą 30 mld USD transakcję zakupu VoiceStream Wireless.

Jest to do tej pory największa akwizycja i pierwszy zakup DT w USA. Niemiecki koncern wyemituje 1,168 mld nowych akcji i zapłaci za VoiceStream łącznie 4,23 mld USD. Od 1997 r. amerykańska spółka wykazała stratę w wysokości 3,7 mld USD.

Ron Sommer, dyrektor wykonawczy DT, oświadczył, że oczekuje, iż udziałowcy VoiceStream, którzy nie mogą posiadać akcji zagranicznego przedsiębiorstwa, sprzedadzą 150 mln walorów DT, które otrzymają w zamian za udziały w VoiceStream. Może to wywrzeć niekorzystny wpływ na notowania spółki, które spadły o 7%.

Deutsche Telekom zamierza zaoferować 3,2 swojej akcji plus 30 USD w gotówce za pojedynczą akcję VoiceStream.

<i>Źródło: Bloomberg</i>