Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Deutsche Telekom inwestuje w Czechach

Oddział Duetsche Telekom CMobil zamierza przejąć większościowy pakiet udziałów w czeskim operatorze telefonii komórkowej RadioMobil.

CMobil chce podnieść swój udział w RadioMobil (drugim co do wielkości operatorze telefonii komórkowej w Czechach) z 49 do 60 porocent, poprzez odkupienie pakietu akcji od stacji telewizyjnej Ceska Radiokomunikacja. Jej udział wyniósłby wtedy niecałe 40 procent. CMobil dysponuje opcją na tę operację od 1996 roku. Wartość transakcji oceniana jest na sumę 530-540 milionów dolarów.