Deutsche Telekom inwestuje w Czechach

Oddział Duetsche Telekom CMobil zamierza przejąć większościowy pakiet udziałów w czeskim operatorze telefonii komórkowej RadioMobil.

CMobil chce podnieść swój udział w RadioMobil (drugim co do wielkości operatorze telefonii komórkowej w Czechach) z 49 do 60 porocent, poprzez odkupienie pakietu akcji od stacji telewizyjnej Ceska Radiokomunikacja. Jej udział wyniósłby wtedy niecałe 40 procent. CMobil dysponuje opcją na tę operację od 1996 roku. Wartość transakcji oceniana jest na sumę 530-540 milionów dolarów.