Demonstracja w ASP

Firma Tele Info Media uruchomiła usługę demonstracji oprogramowania, bez konieczności jego instalacji. Oprogramowanie uruchamiać można z poziomu przeglądarki www.

Uruchomienie oprogramowania w przeglądarce internetowej wymaga zainstalowania plug-inu Java, co jest oferowane przy każdorazowym połączeniu z usługą. Oferta Tele Info Media adresowana jest do producentów i dystrybutorów oprogramowania. Wykorzystanie Java’y sprawia, że usługa może być uruchomiona na komputerze-kliencie działającym pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego i dowolnej przeglądarki.

Możliwość połączenia kilku komputerów do jednej sesji (tzw. shadow), pozwala na jednoczesne podłączenie kilku użytkowników do tej samej sesji – mogą wspólnie obserwować swoje działania. Rozwiązanie takie może być zastosowane np. w help-desku lub wszędzie tam gdzie istnieje konieczności przeprowadzenia rozproszonej, wspólnej dla wielu użytkowników sesji.