Demokratyzacja marketingu

Częstym grzechem firm, chcących wykorzystać sukces internetowych społeczności, jest próba budowania własnych. Tymczasem w tego typu przedsięwzięciach należy raczej kierować się innym podejściem - dawać społecznościom szansę zaistnienia. Najlepszy tradycyjny model odpowiadający modelowi społeczności, takich jak MySpace, jaki można znaleźć w świecie rzeczywistym, to przykład wypełnionego po brzegi nowego, modnego klubu czy baru. Nie wiadomo, dlaczego akurat teraz jest trendy, kto wykreował jego modę i o co w tym wszystkim chodzi. Ale wszyscy ją znają i chcą w niej przebywać, a ten tłum jest jednym z "najfajniejszych" elementów. Jeśli jednak to miejsce stanie się zbyt popularne, przestanie być trendy i wszyscy zaczynają się rozglądać za innym.

Wirtualny i realny świat konsumenta

Tradycyjne postrzeganie internetu jako wirtualnego świata nie odpowiada już rzeczywistemu sposobowi motywacji konsumentów internetowych. Obecny model konsumpcji internetu, a w szczególności społeczności, kierowany jest chęcią przyjemnego spędzenia czasu ze znajomymi i ma dużo bardziej emocjonalny charakter. Skoro amerykańscy konsumenci wykorzystujący broadband spędzają w internecie połowę swojego wolnego czasu, oznacza to, że internet nie jest "wirtualny". Jest raczej częścią ich świata.

Ciekawe dane na ten temat można odnaleźć w opublikowanym ostatnio raporcie MySpace. Najciekawsze wnioski z raportu to wpływ, jaki wywierają na konsumentów doświadczenia związane z korzystaniem z serwisów społecznościowych. Według autorów raportu korzystanie z serwisów społecznościowych wpływa na zwiększanie się czasu korzystania z internetu w ogóle (przeglądanie stron) oraz z komunikatorów internetowych. W tej grupie spada czas poświęcany telewizji. Największa aktywność użytkowników w serwisach społecznościowych przypada na wieczór, a 3/4 internautów nigdy nie nudzi się, korzystając z tego typu serwisów. Według konsumentów najważniejszym powodem korzystania z serwisów społecznościowych jest chęć utrzymywania stałych kontaktów z przyjaciółmi. Raport zawiera także segmentację użytkowników serwisów społecznościowych i ich charakterystykę oraz analizę wpływu działań marketingowych na internautów. Biorąc pod uwagę skalę, na jaką operują takie serwisy jak MySpace, wewnętrzna segmentacja użytkowników jest niezbędna, aby skutecznie realizować jakiekolwiek działania reklamowe.

Od Autora

Internet to nowe medium, które w coraz większym stopniu wpływa na zachowania i przyzwyczajenia konsumentów. Obecnie właściwie nie można sobie wyobrazić pracy bez e-maila, wyszukiwarki i innych narzędzi internetowych. Wraz ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów spada czas konsumpcji tradycyjnych mediów. Obecnie w Polsce z internetu korzysta 14 milionów osób, to więcej niż liczba mieszkańców Grecji czy Belgii. Jest to bardzo duża grupa, której nie sposób ignorować. Osoby odpowiedzialne za marketing w firmach coraz częściej stają przez pytaniem, w jaki sposób wykorzystać sieć w komunikacji marketingowej.

Pisząc książkę, postawiłem sobie dwa cele. Przedstawiam w niej podstawowe informacje i dane dotyczące internetu i konsumentów korzystających z sieci oraz opisuję narzędzia, techniki, rodzaje i kontekst, w jakich należy rozpatrywać wszelkie działania marketingowe w sieci. Sporą część poświęciłem także próbie określenia przyszłości internetu oraz wpływie zmian na działania marketingowe.

"Nowy marketing w internecie" nie jest zatem zbiorem gotowych zasad lub recept na gwarantujące sukces strategie działań promocyjnych. Służy raczej lepszemu zrozumieniu, czym jest dzisiaj marketing w nowych mediach, i inspiracji do poszukiwania własnych rozwiązań.

Książkę traktuję jako początek pracy nad całościowym ujęciem tego tematu. Zależy mi bardzo na informacjach zwrotnych, tak aby kolejne wydania książki były poszerzone o nowe zagadnienia i lepiej odpowiadały potrzebom czytelników. Zapraszam zatem do współtworzenia kolejnej edycji. Dyskusję na temat kontynuacji książki oraz pytania do mnie najlepiej kierować za pośrednictwem mojego bloga: www.kaznowski.blox.pl

Dominik Kaznowski - wieloletni praktyk marketingu. Od lat zaangażowany w rozwój nowoczesnych form komunikacji marketingowej. Od 2003 roku działa w stowarzyszeniu Interactive Advertising Bureau Polska (IAB), które zajmuje się edukacją rynku w zakresie wykorzystania internetu. Od 2003 roku jest autorem raportów rocznych o polskim i światowym internecie publikowanych przez IAB Polska.

Od sierpnia 2006 roku jest dyrektorem marketingu Pionu Internet w AGORA SA. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz zasiada w Radzie Nadzorczej PBI, spółki realizującej największe w Polsce badanie Internetu - Megapanel. Na co dzień prowadzi bloga o marketingu w Internecie:http://kaznowski.blox.pl/