Decyzja sądu OKiK: podwyżka TP na ISDN była zgodna z prawem

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadecydował, że TPSA nie naruszyła prawa, chcąc wprowadzić dwa lata temu prawie 60% podwyżkę abonamentu za usługę ISDN. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Przypomijmy, że latem 2003 roku TPSA poinformowała o planach wprowadzenia prawie 60%podwyżki abonamentu na usługi ISDN od grudnia tamtego roku. Po protestach użytkowników sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał politykę TPSA za niewłaściwą i nałożył na operatora karę z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznaczało, że TP nie mogła wprowadzić od 1 grudnia 2003 roku podwyżki w życie. W lutym 2004 roku sąd podtrzymał zakaz wprowadzenie podwyżki, odrzucając skargę TP.

Urząd wystąpił wówczas też do sądu z pozwem o uznanie za niedozwolone postanowień umownych, stosowanych przez TP w umowach z klientami. Chodziło o stwierdzenie, iż zmiana wysokości opłat nie stanowi zmiany treści umowy i że wszelkie inne zmiany warunków świadczenia usługi wymagają wyłącznie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. Także w tym przypadku sąd nie zgodził się z decyzją UOKiK i uznał, że TP nie naruszyła prawa.

Zdaniem TPSA, decyzja sądu oznacza, że operator nie musi zapłacić 7 mln zł kary, nałożonej w listopadzie 2003 roku przez UOKiK.

UOKiK czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu i dopiero po zapoznaniu się z nim podejmie decyzję o swoich dalszych krokach.

Wyrok sądu nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja.

Informację podajemy za PAP.