Debiut Bankier.pl na giełdzie

Akcje portalu finansowego Bankier.pl (BPL) zadebiutowały na warszawskiej giełdzie ceną 8,25zł, czyli 10% powyżej ceny emisyjnej.

Prawa do akcji Bankier.pl zadebiutowały na GPW ceną 7,95 zł, czyli 6% powyżej ceny sprzedaży. Cena akcji w ofercie publicznej wynosiła 7,50 zł.

Oferta publiczna obejmowała łącznie 3,35 mln akcji, w tym 1,5 mln akcji nowej emisji serii I, oferowanych przez spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy bmp/CEEV oraz MCI .

- Celem prowadzonej obecnie oferty publicznej jest pozyskanie środków na wzmocnienie naszej pozycji lidera w finansowym segmencie Internetu oraz dalszy dynamiczny rozwój - powiedział Tomasz Jażdżyński, Prezes Zarządu Bankier.pl.

***

Sukces emisji Bankier.pl