Debet w 2 minuty

Użytkownicy konta Inteligo mogą już korzystać z debetu: do 500 zł w przypadku osób prywatnych i do 2000 zł, jeśli korzystają z konta firmowego. Cała procedura przyznawania takiej krótkotrwałej pożyczki może zamknąć się w dwóch minutach.

Debet oprocentowany jest w wysokości 17,95%. Wysokość debetu wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i wynosi maksymalnie 499,99 zł w przypadku kont prywatnych i 2000zł - firmowych. Posiadacze więcej niż jednego konta Inteligo mogą zaciągnąć pożyczkę na każdym z posiadanych rachunków.

Wniosek o przyznanie lub zwiększenie debetu można wypełnić na stronie WWW, odpowiedź i informacja o wielkości przyznanego debetu przekazywana jest także drogą on-line. Jednocześnie z odpowiedzią - której nadesłanie następuje według zapewnień operatora konta Inteligo w ciągu maksimum 5 sekund - użytkownikowi zostają udostępniane środki. Tak więc wraz z wypełnieniem wniosku cała procedura może zamknąć się w dwóch minutach.

Według aktualnych informacji z kont Inteligo korzysta obecnie 260 tys. osób.