Dawca on-line

Nowojorski senator proponuje wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających rejestrację internetowego banku danych dawców organów.

Informacje o planach senatora zamieścił wczorajszy New York Post. Potencjalni dawcy będą, według projektu, rejestrowani i kojarzeni z oczekującymi na transplantację. Obecnie szpitale amerykanskie w przypadku każdego zmarłego mają obowiązek kontaktowac się z organizacjami posredniczącymi, które potwierdzają czy zmarły wyraził zgodę na wykorzystanie organów.

W opinii pomysłodawców, obecny system przyczynia się zwykle do straty, niezwykle cennego w tych przypadkach, czasu. Zbyt często też zdarzają się pomyłki, w wyniku których pomimo wyrażonej zgody, nie zezwolono na dokonanie transplantacji.

<i>Źródło: The Register</i>