Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dania wybierze polskie badanie?

Firma badawcza Gemius złożyła ofertę na prowadzenie badań na rynku duńskim - dowiedział się Internet Standard. W przetargu stanęło kilka innych firm, m.in. duzi zachodni gracze Nielsen//NetRatings i comScore Networks.

Oferta Gemiusa - jak nas poinformowano - przedstawia się bardzo atrakcyjnie dla duńskiego rynku. Proponowane ceny są niższe od tych, które przedstawiają firmy zachodnie. Metodologia i sama oferta są za to bardzo zbliżone.

Przetarg na badania internetowe w Danii jest dużym wydarzeniem na tym rynku. Jak się dowiedzieliśmy, dotychczas jedynym podmiotem monitorującym e-rynek jest TNS Gallup. Co więcej, TNS wykonuje nie tylko badania interentu, ale również pozostałych mediów. Przetarg ma ten monopol przełamać.

Gemius z ofertą swoich badań internetowych obecny jest już w kilku krajach Europy Środkowo - Wschodniej (m.in. na Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Czechach). Wejście na rynek duński stanowiłoby krok w stronę ekspansji spółki za Zachód.