Dane o lojalności użytkowników w gemiusTraffic

Gemius poinformował o wprowadzonych zmianach w interfejsie badania gemiusTraffic. Jedną z nich jest nowa statystyka: lojalność.

Lojalność użytkownika mierzona jest liczbą wizyt dokonywanych przez niego na danej witrynie w określonym czasie, a konkretnie w ciągu danego miesiąca.

Tabela poniżej pokazuje statystykę dla przykładowego konta. W pierwszej kolumnie prezentowane są liczby wizyt. W kolejnych kolumnach podawane są liczby: bezwzględną i procentową użytkowników, którzy dokonali danej liczby wizyt.

Dane o lojalności użytkowników w gemiusTraffic

Przykładowo, 7125 użytkowników dokonało w czerwcu jednej wizyty na badanej witrynie. Użytkownicy ci stanowili 85,1% wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili witrynę w tym miesiącu. 662 użytkowników dokonało dwóch wizyt i stanowili oni 7,9%.

Najciekawsze są zmiany w statystykach lojalności w ciągu kolejnych miesięcy. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba użytkowników lojalnych, czyli takich, którzy dokonują trzech lub więcej wizyt miesięcznych. - Jeśli ich odsetek jest wysoki, znaczy to najprawdopodobniej, że internauci dobrze oceniają witrynę i znajdują powody, aby na nią wracać. Jeśli natomiast znaczny jest procent użytkowników cechujących się niską lojalnością - zwłaszcza tych, którzy dokonują tylko jednej wizyty miesięcznie, warto rozważyć zmiany w zawartości, budowie i sposobie promocji serwisu. Może to bowiem świadczyć o fakcie, że internauci trafiają na witrynę przypadkowo i nie uznają jej za wartą ponownych odwiedzin - pisze w biuletynie Monika Bobran.