Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DaimlerChrysler w Sieci

W poniedziałek koncern motoryzacyjny DaimlerChrysler ogłosił utworzenie kolejnej spółki internetowej DCX Net o kapitale założycielskim 500 milionów dolarów.

Będzie ona świadczyła usługi na rzecz macierzystej firmy, ułatwiając dostawy i sprzedaż, co ma dać w efekcie znaczącą redukcję kosztów.

Będzie nadzorować całą dotychczasową aktywność koncernu w Internecie, zarówno w dziedzinie bussines-to-bussines, jak i bussines-to-consumer (firmy Powerway i Conalt Group).

Ponadto będzie czuwać nad operacjami europejskiego inkubatora Venturepark, w którym DaimlerChrysler ma udziały. Być może będzie również sama inwestowała w firmy start-up.

DCX Net będzie koordynował współpracę DaimleraChryslera z konkurencją: Fordem, General Motors i Renault. Firmy te zorganizowały elektroniczną giełdę Covisint. Wspólne rozwiązania w strategii zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej pozwolą na dalsze zmniejszenie kosztów.