DaimlerChrysler w Sieci

W poniedziałek koncern motoryzacyjny DaimlerChrysler ogłosił utworzenie kolejnej spółki internetowej DCX Net o kapitale założycielskim 500 milionów dolarów.

Będzie ona świadczyła usługi na rzecz macierzystej firmy, ułatwiając dostawy i sprzedaż, co ma dać w efekcie znaczącą redukcję kosztów.

Będzie nadzorować całą dotychczasową aktywność koncernu w Internecie, zarówno w dziedzinie bussines-to-bussines, jak i bussines-to-consumer (firmy Powerway i Conalt Group).

Ponadto będzie czuwać nad operacjami europejskiego inkubatora Venturepark, w którym DaimlerChrysler ma udziały. Być może będzie również sama inwestowała w firmy start-up.

DCX Net będzie koordynował współpracę DaimleraChryslera z konkurencją: Fordem, General Motors i Renault. Firmy te zorganizowały elektroniczną giełdę Covisint. Wspólne rozwiązania w strategii zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej pozwolą na dalsze zmniejszenie kosztów.