DSL w natarciu

Według najnowszego raportu grupy analitycznej Point Topic na świecie ponad 150 mln ludzi korzysta z dostępu do Internetu za pomocą technologii DSL (Digital Subscriber Line). Co trzeci użytkownik pochodzi z obszaru Unii Europejskiej, a w Polsce w ciągu roku liczba abonentów linii DSL wzrosła o 71,8 proc.

Badania przeprowadziła firma analityczna Point Topic na zlecenie DSL Forum. Pod uwagę brano dwunastomiesięczny okres pomiędzy I kw. ub.r. a I kw. br. W tym czasie liczba użytkowników dostępu do Internetu za pomocą cyfrowych łącz abonenckich (DSL) wzrosła o 39 proc. (43 mln nowych abonentów, zarówno biznesowych jak i indywidualnych - w tym 11,5 mln użytkowników w I kw. 2006 r.).

Użytkownicy DSL (kraje powyżej 1 mln)

Użytkownicy DSL (kraje powyżej 1 mln)

Michael Brusca, przewodniczący DSL Forum, popularność usług opartych na DSL tłumaczy zwiększającym się zapotrzebowaniem na szerokopasmowy dostęp do Internetu , integrujący nowe aplikacje audiowizualne (tekst, głos, przekazy wideo). Pod koniec I kw. br. 22 państwa dysponowały liczbą użytkowników linii DSL, przekraczającą 1 mln. Siedem z nich przekroczyło określony przez Point Topic pułap w ciągu analizowanego okresu (I kw. 2005/I kw. 2006).

Najwięcej osób korzystających z DSL przybyło w Chinach (prawie 10 mln) - ich łączna liczba wynosi obecnie 29,357 mln. Dużą, nową grupę abonentów stanowią także mieszkańcy Niemiec (wzrost o 3,8 mln) oraz Francji (wzrost o 3 mln). W każdym z tych państw ponad 10 mln osób posiada dostęp do Internetu w technologii Digital Subscriber Line.

DSL na świecie - I kw. 2006 (Point Topic)

DSL na świecie - I kw. 2006 (Point Topic)

Wśród państw, które mają przynajmniej 1 mln użytkowników cyfrowych łącz abonenckich, największą dynamiką wzrostu odznaczyły się Indie (700 proc. w ciągu 12 miesięcy), Turcja (190 proc.), Meksyk (99 proc.) oraz Australia (84,6 proc.). Prym wśród pozostałych krajów wiodą: Pakistan (484 proc.), Maroko, Grecja i Bułgaria (ponad 200 proc.).

Regionalnie liderem rynku DSL pozostaje Unia Europejska. W ciągu analizowanego okresu przybyło ponad 17 mln abonentów, a ich sumaryczna liczba sięgnęła 52,8 mln (48 proc. wzrostu). Na obszarach poszerzających dopiero bazę osób korzystających z technologii DSL swą obecność silnie zaznaczyła Afryka i region Środkowego Wschodu (liczba użytkowników podwoiła się i osiągnęła 3,45 mln). Coraz bardziej istotna w odniesieniu do globalnego rynku DSL staje się również Ameryka Łacińska (7 mln abonentów - 5 proc. światowych zasobów). W Ameryce Północnej dynamika rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą linii DSL (34 proc.) przekroczyła zapotrzebowanie na dostęp poprzez modemy kablowe.

Linie telefoniczne przystosowane do DSL (kraje powyżej 1 mln użytkowników DSL)

Linie telefoniczne przystosowane do DSL (kraje powyżej 1 mln użytkowników DSL)

Analitycy Point Topic przebadali także możliwość uruchamiania usług DSL na liniach telefonicznych w poszczególnych państwach (uwarunkowania technologiczne). Penetracja rynku przekraczająca 20 proc. linii przystosowanych do świadczenia dostępu w technologii cyfrowych łącz abonenckich występuje w 14 krajach.