Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL świeci triumfy

Unia Europejska, razem z krajami przystępującymi, jest drugim regionem na świecie (28,18%), biorąc pod uwagę liczbę użytkowników korzystających z technologii DSL. Liczba połączeń DSL wzrosła w Unii w ostatnim kwartale o 19.4%, do 20,69 mln, a w Polsce o 21,8%. Dane zostały przekazane przez firmę analityczną Point Topic dla DSL Forum.

Polska zajmuje 11 miejsce na liście krajów, w których technologia DSL rozwija się najszybciej (wzrost o 21,8%, do 170 500 abonentów na dzień 31 marca 2004 roku). Liczba użytkowników połączeń DSL wynosi obecnie na całym świecie 73,4 mln (wzrost o 9,5 mln w porównaniu z poprzednim kwartałem). Najwięcej użytkowników przybyło w trzech krajach: Chiny ( 2,85 mln), USA ( 1,18 mln) i Francja (1,07 mln).

Ponad milionem użytkowników korzystających z połączeń DSL może się obecnie pochwalić 13 krajów. Oto one Chiny (13 995 000), Japonia (11 196 830), USA (10 584 281), Korea Południowa (6 580 923), Niemcy (4 840 180), Francja (4 116 000), Włochy (2 875 000), Tajwan (2 590 000), Kanada (2 340 699), Wielka Brytania (2 272 270), Hiszpania (1 947 313), Brazylia (1 160 175) i Holandia (1 118 000).

A oto jeszcze jedna lista oddająca dobrze sytuację technologii DSL na starym kontynencie. W Europie w sześciu krajach w ponad 10% połączeń telefonicznych funkcjonuje technologia DSL: Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwajcaria. Średnia w Unii to 8,7%.

O oto lista 10 przodujących krajów na świecie, biorąc po uwagę liczbę połączeń DSL na 100 abonentów telefonicznych: Korea Południowa (28.3), Tajwan (19,8), Belgia (16,7), Hong Kong (16,15), Japonia (15,7), Izrael (14,5), Dania (14,2). Finlandia (13,6), Singapur (13,4) i Francja (12,1).