Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL przewodzi

W raporcie opublikowanym 22 września przez DSL Forum można przeczytać, że z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu korzysta obecnie na świecie 123 mln użytkowników, z czego 78 mln to użytkownicy połączeń opartych na technologii DSL (stan na 30 czerwca 2004 roku).

W ostatnim roku przybyło 30 mln nowych użytkowników połączeń DSL (wzrost o 62%). Największy wzrost odnotowano w Południowo Wschodniej Azji (110%). Następne miejsca zajmują: Afryka i Bliski Wschód (wzrost o 107%) i Ameryka Łacińska (wzrost o 104%). W Europie przybyło 11 mln nowych użytkowników połączeń DSL (obecny stan 23 mln).

Biorąc pod uwagę nasycenie połączeń telefonicznych technologią DSL (w procentach), na pierwszych trzech miejscach znajdują się następujące kraje: Południowa Korea (28,7%), Tajwan (20,8) i Hong Kong (19,6). W Europie czołowe miejsca zajmują Islandia, Belgia i Izrael.

W liczbach bezwzględnych najwięcej użytkowników technologii DSL jest w Chinach (12,7 mln nie licząc Hong Kongu). Następne miejsca to Japonia (ponad 12 mln), USA (11,4 mln), Południowa Korea (6,7 mln) i Niemcy (5 mln).