Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL oplata świat

Firma badawcza Point-Topic szacuje, że liczba linii DSL na całym świecie podwoiła się w minionym roku i wzrosła z 18,8 do 36,3 mln.

Zdaniem analityków z Point-Topic, w samym tylko czwartym kwartale 2002 roku przybyło 5,7 mln linii DSL. Najszybszy rozwój tej technologii dostępu do Internetu miał miejsce w Europie Zachodniej - wzrost o 28,5% w czwartym kwartale.

W krajach Azji południo-wschodniej przyrost linii DSL był w omawianym okresie na poziomie 18,6%, ale rozbieżności między poszczególnymi państwami były znaczne. Największy postęp dokonał się w Japonii, gdzie w czwartym kwartale przybyło 33,7% linii DSL.

Najwolniejszy rozwój technologii DSL obserwowany jest w USA, gdzie liczba tego typu połączeń wzrosła o 11%.

Point-Topic prognozuje, że na koniec 2003 roku, na całym świecie będzie około 60 mln linii DSL.