Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL królem dostępu

Według raportu Yankee Group - 2004 Global Broadband Subscriber Report w 2008 r. liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu sięgnie 325 mln. Najbardziej popularny, dzięki gwałtownemu wzrostowi w regionie Azji i Pacyfiku, będzie dostęp poprzez łącza DSL. Z tej usługi, według Yankee Group, korzystać będzie do końca br. 84 mln użytkowników. W 2008 r. ich liczba sięgnie 200 mln.

Liczba użytkowników modemów kablowych wzrośnie z 34 mln na koniec 2003 r. do około 75 mln w 2008 r. Ten rodzaj dostępu dominować będzie w Stanach Zjednoczonych. Szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy osiągnie rynkowy udział rzędu 8 proc. Z dostępu satelitarnego korzystać będzie ponad 12 mln abonentów, co stanowić będzie ok. 4 proc. całego rynku w 2008 r.

W tym roku przybędzie 35 mln nowych użytkowników szerokopasmowego dostępu - szacuje YG. Następne dwa lata to wzrost o 43 mln rocznie. W roku 2007 i 2008 liczba korzystających powiększy się o odpowiednio 46 i 51 mln. Yankee Group prognozuje, że rocznie użytkowników DSL przybywać będzie na poziomie 25-30 mln.

Popularność linii DSL podsumował niedawno wspólny raport DSL Forum i Point Group, z którego wynika, że w 2003 r. na całym świecie poprzez DSL korzystało 63,84 mln użytkowników. Według tego zestawienia, Polska zajmuje 11. miejsce na liście krajów, w których technologia DSL rozwija się najszybciej (wzrost o 21,8 proc., do 170,5 tys. abonentów na dzień 31 marca 2004 roku). Więcej informacji:http://www.idg.pl/news/67692.html .

Oficjalne szacunki polskiego Ministerstwa Infrastruktury mówią o 450 tys. użytkowników szerokopasmowego dostępu do internetu na koniec 2003 r. Prognoza rządowa zakłada wzrost tej liczby do 1,6 mln w 2007 r.