Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL górą w Europie

Jak podaje IDC, rok 2002 był kluczowy dla europejskiego rynku usług szerokopasmowych. Liczba łączy wzrosła do 13,4 mln, co dało ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2001 r. Jednocześnie dochód z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu osiągnął wartość 4 mld dolarów.

Według IDC motorem napędowym tak silnego wzrostu było duże zróżnicowanie dostępnych na rynku usług oraz znaczne zwiększenie osiągalności (dostępności) usług dla użytkowników, co w głównej mierze wynikało z promowania przez operatorów technologii DSL.

Analizy IDC pokazują, iż w najbliższym czasie kluczową kwestią dla rozwoju usług szerokopasmowych będzie właśnie zróżnicowanie dostępnych na rynku produktów. Przewiduje się, że sumaryczna liczba połączeń w 2007 roku wyniesie 62 miliony, co przyniesie dochód wartości 27 mld dolarów.

Z technicznego punktu widzenia króluje technologia DSL – w 2002 r. połączenia realizowane z wykorzystaniem DSL stanowiły 70% wszystkich połączeń.