DSL górą w Europie

Jak podaje IDC, rok 2002 był kluczowy dla europejskiego rynku usług szerokopasmowych. Liczba łączy wzrosła do 13,4 mln, co dało ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2001 r. Jednocześnie dochód z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu osiągnął wartość 4 mld dolarów.

Według IDC motorem napędowym tak silnego wzrostu było duże zróżnicowanie dostępnych na rynku usług oraz znaczne zwiększenie osiągalności (dostępności) usług dla użytkowników, co w głównej mierze wynikało z promowania przez operatorów technologii DSL.

Analizy IDC pokazują, iż w najbliższym czasie kluczową kwestią dla rozwoju usług szerokopasmowych będzie właśnie zróżnicowanie dostępnych na rynku produktów. Przewiduje się, że sumaryczna liczba połączeń w 2007 roku wyniesie 62 miliony, co przyniesie dochód wartości 27 mld dolarów.

Z technicznego punktu widzenia króluje technologia DSL – w 2002 r. połączenia realizowane z wykorzystaniem DSL stanowiły 70% wszystkich połączeń.