Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czym się spamuje

Brightmail, producent oprogramowania anty-spamowego przedstawił wyniki monitoringu natężenia spamu za październik br. Największą cząść niezamawianych wiadomości stanowią oferty usług i produktów finansowych, najbardziej uaktywnili się od ub. roku porno-spamerzy.

W październiku br. na skrzynki chronione przez Brightmail w próbnej sieci dokonano 5,352 mln unikalnych ataków spamowych. To ok. 70 tys. więcej niż odnotowano w ub. miesiącu i 3,5 raza więcej niż przed rokiem.

W październiku br. największą część z odnotowanego spamu stanowiły wiadomości zawierające informacje o usługach i produktach finansowych – ok. 36%. Niewiele mniej było niezamawianych wiadomości marketingowych z ofertami innych produktów – 31%. Na trzecim miejscu znalazły się wiadomości oferujące dostęp do treści pornograficznych. Oznacza to znaczne uaktywnienie się porno-spamerów: w październiku ub. roku ta kategoria stanowiła zaledwie 5% odnotowanego spamu.

Znacznie mniej jest natomiast spamu m.in. z informacjami i ofertami o zdrowiu (4%), sposobach spędzania wolnego czasu (2%), internecie (2%), czy religii (2%).