Czy zwolnienie Internetu z podatku VAT jest niekorzystne dla rynku - co o tym sądzicie?

Przegłosowana przez Sejm ustawa, która zwalnia usługi internetowe z podatku VAT na Internet jest obecnie żywo komentowana przez branżę internetową i użytkowników indywidualnych. Wiele osób wskazuje, że przepisy, które mają wejść w życie od maja br., mogą przyczynić się m.in. do podtrzymania uprzywilejowanej pozycji Telekomunikacji Polskiej. Czekamy na Wasze komentarze w tej sprawie.

Sejm podczas wczorajszego głosowania zadecydował o zwolnieniu usług internetowych z podatku VAT. Zwolnienie ma dotyczyć placówek oświatowych i kulturalnych oraz użytkowników domowych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja.

Komisja Europejska jest zdziwiona wynikami głosowania naszych posłów. Jonathan Todd, przedstawiciel KE zaznaczył, że jeżeli Polska nie wprowadzi podstawowej stawki VAT na Internet w momencie akcesji do Unii Europejskiej, zostanie przeciwko mniej wszczęte postępowanie (więcej na ten temat: http://www.internetstandard.com.pl/news/64655.html ). Rząd zamierza dalej negocjować z Unią Europejską.

Tymczasem pojawiły się pierwsze głosy krytyczne pod adresem nowych zapisów w ustawie. ”Podatek VAT jest płacony od wartości dodanej, czyli każdy płaci go od kosztów, które generuje sam” - skomentował jeden z internautów podpisujący się jako Borys – „Zwolnienie usług z VAT oznacza, że VAT od towarów i usług kupowanych przez operatora na potrzeby działalności będzie wliczany w koszty. Prawie wszyscy operatorzy końcowi korzystają z łączy TPSA, która będzie musiała naliczyć im VAT w wysokości 22%, bo ta usługa nie jest zwolniona. Ten koszt zostanie przeniesiony na abonenta tych sieci. Natomiast nie będzie tego kosztu w przypadku abonentów korzystających bezpośrednio z usług TPSA. Pozornie TPSA nic nie skorzysta (bezpośrednio), ale koszty usług będzie miała niższe, co daje jej uprzywilejowaną pozycję.”

Z kolei inny z użytkowników podpisujący się jako Alex zaznaczył, że treść ustawy jest w jego odczuciu co najmniej dwuznaczna. ”Jeśli korzystam z łącza szerokopasmowego dostarczanego mi przez pewną firmę (no i całe moje osiedle), to mnie także obejmie VAT, bo nie chce mi się wierzyć, że firma nie będzie ściągała kasy, jeśli będzie musiała płacić więcej u providera za łącze.”

Tym samym wygląda na to, że nowa ustawa, która miała polepszyć sytuację rynku telekomunikacyjnego w Polsce, wcale nie będzie taka korzystna.

O komentarz poprosiliśmy również analityka rynkowego z IDC Central Europe. ”Trwająca w kraju w ostatnich tygodniach dysputa na temat wysokości stawki VAT-u od usług dostępu do Internetu wykazała po raz kolejny jak bardzo brakuje jasno zdefiniowanej strategii rozwoju branży teleinformatycznej” - powiedział Artur Ludwiczyński, Senior Analyst w IDC - Polska w traktacie akcesyjnym zgodziła się na pełną stawkę VAT za usługi dostępu do Internetu. Inna stawka niż 22% stawka spotka się zatem ze sprzeciwem ze strony Unii. Proponowana przez niektórych parlamentarzystów zerowa stawka VAT, z kolei wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dostawców usługi, którzy mogliby ubiegać się o zwroty VAT-u. Niższe obłożenia podatkowe powinny teoretycznie umożliwić obniżenie cen na usługi. Ale znów pojawia się pytanie czy na mało konkurencyjnym rynku pojawi się faktyczna presja, by ceny obniżyć? A tak w rzeczywistości jeżeli mamy na myśli rozwój kraju, budowę tzw. społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie penetracji Internetu, dyskusja nie powinna toczyć się wokół stawek na VAT, lecz wokół tego, jak zwiększyć konkurencyjność na rynku usług dostępu do Internetu.”

A jaka jest Wasza opinia na temat polityki podatkowej rządu i przegłosowanej ustawy o zwolnieniu usług internetowych z VAT-u? Czekamy na Wasze komentarze.