Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czy to szczyt?

Interia zwiększyła przychody w drugim kwartale o 280%.

5 mln zł - tyle wyniosły według wstępnych szacunków przychody portalu w II kw. br. Jest to o 280% więcej niż w poprzednim okresie rozrachunkowym. Interia poniosła 2,5 mln zł straty operacyjnej (3,3 mln zł w I kw.) i 1,4 mln zł straty netto (2,6 mln zł w I kw.)

"Rynek reklamowy był w pierwszym półroczu bardzo słaby a mimo to uważam, że udało nam się osiągnąć zadawalające wyniki" - powiedział IS wiceprezes zarządu Interii Grzegorz Wójcik. - "Chociaż nastąpił wzrost wydatków na reklamę, był on jednak znacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań." Interia zmniejszyła straty - operacyjną i netto - ale niewspółmiernie do wzrostu przychodów, co było wynikiem nakładów poczynionych na reklamę.

"Udało nam się zmniejszyć koszta operacyjne portalu, zredukowaliśmy też dzięki wymianie barterowej wydatki na marketing, " - powiedział Grzegorz Wójcik. Jego zdaniem drugie półrocze powinno wypaść dla Interii pomyślnie, chociaż nie chciał jeszcze oceniać szans na realizację przez portal tegorocznych planów uzyskania 14 mln zł przychodów.

W branży reklamowej III kw. jest tradycyjnie słabszy, a jeszcze w kwietniu br. prezes Interii Tomasz Jażdżyński powiedział IS, że 90% przychodów portalu pochodzi ze sprzedaży powierzchni reklamowej. "Nie potrafię na razie powiedzieć dokładnie, jak wyglądała struktura przychodów w II kw., ale na pewno wzrósł udział z handlu elektronicznego" - powiedział Grzegorz Wójcik. Interia zamierza opublikować pełne sprawozdanie finansowe za II kw. 3 sierpnia br.