Czy stary zarząd wróci do PTC?

Warszawski sąd okręgowy uchylił w piątek postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego z lutego, który właścicielem 48 proc. udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej ustanowił Elektrim w miejsce Elektrimu Telekomunikacja, kontrolowanego przez francuskie Vivendi. Po wyroku, członkowie poprzedniego zarządu zapowiedzieli, że chcą w poniedziałek ponownie objąć kontrolę nad Polską Telefonią Cyfrową.

Jak podaje PAP, w piątkowym uzasadnieniu sąd wskazał, że sąd pierwszej instancji nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności istotnych w sprawie m.in. tymczasowego zarządzenia o zakazie zmian na liście udziałowców PTC.

Elektrim w wydanym komunikacie zaprzecza informacjom ET, jakoby doszło do zmian. Zdaniem spółki spór prawny toczy się nadal, a podczas ponownego rozpoznania sprawy przez sąd rejestrowy zostanie sprawdzone czy "istnieje zgodność wpisu z rzeczywistym stanem".

Spółka przypomina, że "zgodnie z prawomocnym i ostatecznym wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu Elektrim S.A. zawsze był i pozostaje udziałowcem PTC".