Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czy się opłaca wysyłać e-maile

DoubleClick przedstawił raport trendów w rozwoju e-mailingu marketingowego. CTR kampanii mailingowych obniżył się do 8%, otwieranych było średnio 36,4% wiadomości, ponad 10% listów - jest odbijanych, z czego niespełna połowa odbić wynika z błędów bazy adresów. I najważniejsze - wskaźnik konwersji (złożenia zamówienia po przejściu na stronę nadawcy) wynosi 4,1%.

Raport dotyczący efektywności przesyłanej za przyzwoleniem odbiorców poczty marketingowej w IV kwartale ub. roku dowodzi szczególnie dobrych wyników w kategoriach internetowych sprzedawców detalicznych i katalogowych, ze znacznym wzrostem wskaźników CTR i otwarcia wiadomości w porównaniu do wcześniejszego kwartału. Kategorie te uzyskały wskaźnik otwarcia wiadomości marketingowej na poziomie o 12% lepszym niż w trzecim kwartale ub. roku; w czwartym kwartale sięgnął bowiem 38% i oznaczał zarazem najwyższy wzrost wartości wskaźnika. Warto zauważyć że wskaźnik ten liczony dla wszystkich firm, ogółem, obniżył się o 2,5% i wynosił w Q4'02 36,4%. Najwyższy odsetek otwartych wiadomości odnotowali nadawcy z kategorii usług i produktów dla biznesu - choć w ich przypadku zmalał on z 46,3% trzecim kwartale do 41,2% w czwartym kwartale ub. roku.

Podobnie - o 6% obniżył się wskaźnik CTR (wejścia na stronę nadawcy e-maila poprzez otrzymaną wiadomość) dla wszystkich firm - z 8,5% do 8%. Wzrósł on za to o 3% dla kategorii detalicznych i katalogowych sprzedawców, z 6,9% w Q3 do 7,1% w Q4. Nadal, choć jako jedyna kategoria ta doświadczyła wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału, to wynik był poniżej średniej. Najwyższy wskaźnik CTR odnotowały firmy z kategorii wydawców - 10,7% (w Q3 - 11,3%), wyprzedzając nieznacznie dostawców usług i produktów dla konsumenckich (9,7%, kwartał wcześniej - 10%).

Odbicia poczty marketingowej w 53% wynikały z przepełnienia skrzynki adresatów, czy kłopotów z komunikacją na łączach; w 47% natomiast powodem był błąd w adresie (zwrot wiadomości z powodu nieistniejącego adresu). W porównaniu z trzecim kwartałem liczba odbić ogółem zmalała do 10,5% wszystkich wysłanych, z 11,1% w Q3'02).

Według zapisu z systemu trackingowego DARTmail, na każde tysiąc wysłanych maili marketingowych, 2,5 przynosiło zamówienie konsumenta. Średnia wartość zamówienia wynosiła 11,72 USD, mediana dla wszystkich zamówień - 101,24 USD.

Podsumowując: na każde tysiąc wiadomości marketingowych, dostarczonych było 894 (odsetek odbić - 10,6%); CTR dla dostarczonych wynosi 6,9%, co daje 62 przejścia, które kończyły się 2,54 zamówieniami on-line - w przypadku poczty reklamowej zatem średnia wartość wskaźnika konwersji w Q4 wynosiła 4,1%. Oznacza to 10,8-proc. wzrost w porównaniu z Q3, i wiąże się bezpośrednio z odnotowanym wzrostem sprzedaży (np. wg. comScore - o 19% w okresie przedświątecznym).

Jeszcze co do skuteczności formatów mailingów: CTR dla wiadomości HTML wynosił 11,2% i wzrósł, podczas gdy dla tekstowych - 5,6%, co oznacza, że w porównaniu z Q3'02 obniżył się.

Warto pamiętać, że skuteczność kampanii mailingowych jest częściowo nieuchwytna w tym badaniu - sondaż DC z października ub. roku dowodził, że po otrzymaniu poczty marketingowej (na której przysyłanie odbiorca wyraził przyzwolenia), 68% klientów złożyło zamówienie online, podczas gdy 59% - dokonało zakupu w tradycyjnym sklepie, 39% - zamówiło z katalogu pocztą (sprzedaż wysyłkowa), 34% - poprzez call center, a 20% - poprzez pocztę tradycyjną.