Czy powstanie grupa telekomunikacyjna NOM-Tel-Energo?

Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA rozważa możliwość konsolidacji dwóch spółek telekomunikacyjnych, w których firma jest udziałowcem - Niezależnego Operatora Międzystrefowego i Tel-Energo. Jeśli dojdzie do połączenia operatorów powstanie podmiot, który ma szansę zagrozić telekomunikacyjnemu monopolowi Telekomunikacji Polskiej SA.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) rozważają połączenie swoich dwóch zależnych spółek działających na rynku telekomunikacyjnym - Niezależnego Operatora Międzystrefowego i Tel-Energo. "Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych myśli o tej konsolidacji, nie miał jednak jeszcze czasu na opracowanie i przedstawienie szczegółów projektu", wyjaśnia Regina Wegnerowska, rzecznik prasowy PSE.

Analitycy spekulują, że jeśli do tych dwóch spółek dołączyłaby wrocławska Telefonia Lokalna, operator sieci Dialog, wówczas powstałby bardzo silny konkurent dla Telekomunikacji Polskiej. Takie prognozy pojawiły się w efekcie wypowiedzi wiceministra infrastruktury, Krzysztofa Hellera, według którego należąca do KGHM Telefonia Lokalna mogłaby stanowić część nowej grupy telekomunikacyjnej PSE.

"W pewnych segmentach rynku konsolidacja NOM-u i Tel-Energo na pewno wpłynęłaby na wzrost konkurencyjności wobec TP SA. Jednak spekulacje dotyczące wprowadzenia do grupy Dialogu i stworzenia z tym operatorem silnej grupy telekomunikacyjnej są zbyt daleko posunięte", mówi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy NOM-u.

Za połączeniem NOM-u i Tel-Energo przemawia większościowy udział Polskich Sieci Elektroenergetycznych w obu spółkach (75% w Tel-Energo i 50% w NOM-ie) oraz te same osoby sprawujące najważniejsze stanowiska w zarządach obu podmiotów. "Obecna sytuacja na polskim rynku telekomunikacyjnym skłania ku konsolidacji. W przypadku NOM-u i Tel-Energo jest ona naturalną reakcją, jednak na tym etapie nie można określić szczegółów wspólnej oferty. Na pewno istotnym faktem jest to, że w zarządach obu spółek stanowisko prezesa pełni Andrzej Arendarski, a wiceprezesem jest Jan Piotrowski", dodaje Marcin Gruszka.

Pod koniec stycznia br.Andrzej Arendarski obejmując funkcję prezesa zarządu Niezależnego Operatora Międzystrefowego, powiedział: " Moja nominacja jest naturalną konsekwencją konsolidacyjnych planów PSE. Naszym celem jest stworzenie silnej grupy telekomunikacyjnej oferującej szeroki pakiet usług powszechnych."

Pozostałymi udziałowcami w NOM-ie są Polski Koncern Naftowy Orlen SA posiadający 35% udziałów spółki i Tel-Energo SA, dysponujące 15% udziałów w spółce. Rzecznik NOM-u dodaje: "Przy połączeniu obu spółek, jeśli nastąpi, nie można nie brać pod uwagę pozostałych udziałowców NOM-u. Połączenie będzie bardzo długim procesem, może potrwać co najmniej rok. Planiści PSE muszą bowiem rozważyć, jak wyglądałoby połączenie obu firm, np. czy nadal istniałyby dwa odrębne podmioty na rynku, czy może powstałaby jedna spółka łącząca ofertę".

Od lipca 2001 r. NOM oferuje usługi w zakresie międzystrefowych połączeń telefonicznych, zdobywając do tej pory około 20% rynku tego typu usług. Tel-Energo jest operatorem ogólnopolskiej sieci światłowodowej, świadczy usługi dzierżawy łączy.