Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czy Poland.com ogłosi upadłość?

Jeżeli w ciągu dwóch tygodni MCI, Elektrim i pozostali udziałowcy Poland.com nie dojdą do porozumienia, to portal będzie zmuszony ogłosić upadłość.

Taką opinię wyraził w środę Tomasz Czechowicz - prezes zarządu MCI. Według niego sprawa Elektrimu i Poland.com musi wyjaśnić się w najbliższym czasie, gdyż później Poland.com zabraknie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności. Jeśli jednak akcjonariusze Poland.com (MCI, Elektrim i Vogel Publishing) nie dojdą do porozumienia to MCI wystąpi do sądu o arbitraż w sprawie o straty, na jakie zostało narażone z tytułu niedojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów w portalu. „Istnieje rzeczywiście ryzyko, że akcjonariusze nie dojdą do takiego porozumienia. Ale to tylko jeden z możliwych scenariuszy i mam nadzieję, że nie zostanie zrealizowany. Drugą opcją jest porozumienie udziałowców” - powiedział Tomasz Czechowicz. Powiedział, że prowadzi rozmowy w tej sprawie z zarządem giełdowego holdingu i zawarcie porozumienie jest bardzo prawdopodobne.

Szef MCI zgodził się z opinią, że wycena Poland.com z września 2000 r. nie odpowiada obecnej sytuacji na rynku i Elektrim tym samym przepłaciłby za wrocławski portal. Nie zgodził się natomiast z opiniami, że Elektrim będzie mógł przejąć Poland.com za długi. Holding udzielił bowiem portalowi dwóch pożyczek o wartości 15 mln i 4,8 mln zł. Ich zabezpieczeniem było 51% akcji portalu. W takiej sytuacji Elektrim mógłby teoretycznie, wycofując się z transakcji, przejąć Poland.com za długi. Tomasz Czechowicz przekonywał, że konstrukcja umowy z Elektrimem (której szczegółów nie zdradził) nie pozwala na takie rozwiązanie.

Z kolei Christopher Jasiak, prezes zarządu Poland.com i wiceprezes MCI twierdzi wprost, że Elektrimowi nie opłaca się zrezygnować z inwestycji w kierowaną przez niego spółkę. Holding zainwestował bowiem w portal 20 mln zł, gdy MCI około 4 mln zł. Inna sprawa, że dla takiej firmy jak Elektrim nie jest to suma, która wstrząśnie budżetem. Jednak Christopher Jasiak zwrócił też uwagę, że dla holdingu byłby to już kolejny toczący się proces sądowy. A to nigdy nie wpływa pozytywnie na reputację spółki.

Uwaga MCI nie skupia się tylko na sprawie Poland.com. Fundusz utworzył ze spółką zależną Computer Communications Systems (CCS) firmę informatyczną VeriSign Poland, obejmując w niej 51% udziałów. Jej kapitał akcyjny wynosi 3 mln zł.

W IV kwartale 2001 r. MCI zamierza przeprowadzić emisję obligacji o wartości 7-10 mln USD. „Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy będą to obligacje zamienne na akcje czy zwykłe” - powiedział Tomasz Czechowicz. Wcześniej emisję obligacji planuje ComputerLand i dopiero po zapoznaniu się z jej efektami zarząd MCI podejmie decyzję o tym, jaki rodzaj obligacji wyemituje.

Nie wiadomo natomiast, kiedy walory MCI sprzeda Howell. Przed emisją publiczną dysponował on 40-proc. pakietem spółki (60% było w rękach Czechowicz Ventures). „Obecna sytuacja na giełdzie nie zachęca do takiego posunięcia. Cena naszych akcji jest dla Howella zbyt niska, dlatego nie będzie spieszyć się z ich sprzedażą” - powiedział Tomasz Czechowicz.