Czy Opcom wytłumaczy się z nieuczciwych praktyk przed IAB?

Specjalizujące się w e-mail marketingu firmy (m.in. Sare, IM Partner, Webtel i ThinkOpen) oskarżają agencję Opcom Grupa Eskadra o nieetyczne praktyki przy promowaniu jednego ze swoich produktów. Firmy skierowały do IAB wniosek o przyjrzenie się działaniom agencji Opcom.

Pojawiające się we wniosku zarzuty dotyczą naruszeń, jakie miały towarzyszyć promowaniu przez Opcom usług e-mail marketingowych świadczonych pod marką Freshmail.

Jest to pierwszy tego typu wniosek do IAB Polska, w którym członkowie związku IAB zwracają się do zarządu o pilna interwencję odnośnie naruszenia szeregu norm etycznych i prawnych.

Zarzuty, jakie kierują przeciw agencji sygnatariusze wniosku, tyczą się w dużej mierze informacji podawanych przez Opcom w informacjach prasowych, w opisach podawanych w wynikach wyszukiwania Google. Naruszenia dotyczą także użycia w reklamie Freshmail loga bardzo zbliżonego wyglądem do znaku towarowego firmy Sare (konkurenta Freshmail), czy też opublikowanie przez Opcom raportu Freshview, i przedstawienie go jako własnego dzieła. Główne zarzuty, jakie sygnatariusze wniosku stawiają przeciw agencji interaktywnej Opcom, to:

- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących cech i możliwości produktu jak i jego kosztów

- porównywanie produktu Freshmail do produktów konkurencji w reklamie porównawczej, w sposób który nie spełnia ustawowych przesłanek

- wykorzystywanie podobnych znaków towarowych

- stosowanie niedozwolonych technik pozycjonowania

- dyskredytowanie konkurencyjnych firm.

Czy Opcom wytłumaczy się z nieuczciwych praktyk przed IAB?

Znak towarowy Sare użyty w kampanii FreshaMail

"Uważamy, że strategia ta jest szkodliwa dla całego rynku, gdyż podważa zaufanie do funkcjonujących na nim graczy" - czytamy we wniosku. Firmy podpisane pod dokumentem podają też, że wysłały do agencji Opcom Grupa Eskadra pismo, w którym wzywają agencję do zaprzestania wyżej wymienionych praktyk. Niestety agencja nie wystosowała odpowiedzi.

Kończąc wniosek, sygnatariusze zwracają się do IAB Polska o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w opisanej sprawie oraz żądają wykluczenia z grupy członków IAB Polska firmy Opcom Grupa Eskadra Sp. z o. o.

Firma Opcom Grupa Eskadra wystosowała 5 stronicową odpowiedź na zarzuty wysuwane pod adresem produktu Freshmail. Czytamy w niej m. in. W piśmie kierowanym przez firmę Sare do Zarządu IAB znajduje się wiele informacji nieprawdziwych oraz fragmentów naszych wypowiedzi wyrwanych z kontekstu, co fałszuje ich pierwotne znaczenie.

Aktualizacja: 03 września 2008 17:37

Dodaliśmy Komunikat IAB Polska w sprawie SARE-Opcom a także wypowiedź Rafała Piórkowskiego, Dyrektora Zarządzającego IMP eDirect/Internet Group S.A.

Aktualizacja: 02 września 2008 16:15

Dodaliśmy wypowiedzi: Krzysztofa Dębowskiego, Dyrektora Zarządzającego SARE oraz Katarzyny Domańskiej, Prezesa Zarządu ThinkOpen - sygnotariuszy listu o działaniach Opcom do IAB jak również i oświadczenie IAB.