Czy Facebook jest naprawdę wart 50 mld dolarów?

Wśród inwestorów z całego świata przeprowadzono ankietę, której wyniki poddały w wątpliwość wycenę Facebooka na 50 mld dolarów. Okazało się, że w większości nie wierzą oni, by serwis społecznościowy miał wartość, którą przypisuje mu Goldman Sachs.

Czy Facebook jest naprawdę wart 50 mld dolarów?
Badania przeprowadzone przez agencję prasową Bloomberg pokazały, że 69 proc. globalnych inwestorów uznaje wycenę Facebooka za zbyt wysoką, 10 proc. uważa ją za właściwa, a 4 proc. uznało, że serwis jest wart więcej. Trafności wyceny nie potrafiło ocenić 17 proc. ankietowanych.

Niedawno Goldman Sachs oszacował wartość Facebooka na 50 mld dolarów. W styczniu bank inwestycyjny zorganizował również emisję udziałów serwisu, która przyniosła 1,5 mld dolarów. Z uwagi na wątpliwości Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), akcje były sprzedawane poza USA. Sam Goldman Sachs zainwestował w Facebooka 450 mln.

Wątpliwości inwestorów

Międzynarodowi inwestorzy nie wierzą, by popularny serwis był wart więcej niż internetowi pionierzy jak Yahoo! (21,2 mld) lub eBay (40,5 mld). Wskazują, że rynek serwisów społecznościowych jest stosunkowo młody i trudno dokonać na nim rzetelnej wyceny. Zwracają uwagę na to, że Facebook może niedługo doczekać się skutecznych naśladowców, którzy odbiorą mu część udziałów w rynku i zmniejszą jego wartość.

Inni zauważają, że w wycenie serwisu społecznościowego widoczne jest zbyt duże przewyższenie wartości całej firmy nad jej rocznymi przychodami. W przypadku Facebooka wartość firmy oceniana na 50 mld jest około 25 razy wyższa od jej rocznych przychodów. Inne firmy mają ten wskaźnik na niższym poziomie. Np. w Google wartość firmy stanowi 9-krotność jej przychodów, a w firmie Tencent wartej 42 mld, suma ta jest 15 razy wyższa od rocznych przychodów.

Bardziej sceptyczni co do wyceny Facebooka byli inwestorzy spoza USA i aż 72 proc. z nich określiło ją jako zawyżoną. 63 proc. amerykańskich inwestorów zgodziło się z tym poglądem.

Ankieta Bloomberga pokazała, że określenie wartości serwisu społecznościowego sprawiło, że inwestorzy nie są pewni, czy jego wysoka wycena jest początkiem trwałego boomu w tym sektorze, czy też nową niebezpieczną bańką spekulacyjną. 50 proc. respondentów przychyla się do tej drugiej opinii.