Czwartkowy przegląd prasy

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, GPW, Izba Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zamierza nasilić działania nakłaniające resort finansów do rezygnacji z podatku giełdowego. Polscy akcjonariusze Polkomtela będą współpracować przy ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji telekomunikacyjnej spółki.

PULS BIZNESU

Przygotowanie w sprawie wyjścia

Polscy akcjonariusze Polkomtela zawarli porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji telekomunikacyjnej spółki. Nie oznacza to jeszcze podjęcia ostatecznej decyzji o sprzedaży. Dzięki porozumieniu, żadna z firm nie będzie poszukiwać inwestora na własną rękę. (s. 14)

GAZETA WYBORCZA

Podatek dobije giełdę

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, GPW, Izba Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zamierza nasilić działania nakłaniające resort finansów do rezygnacji z podatku giełdowego. Jeszcze w tym tygodniu zostanie utworzone Porozumienie dla Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego. Planowany podatek uderzy w inwestorów indywidualnych. Ich udział w obrotach na parkiecie spadł poniżej 25%. Jeszcze w 2000 r. było to 50%. Porozumienie postuluje odłożenie opodatkowania od zysków giełdowych o pięć lat. (s. 14)

PARKIET

Lepsze wyniki Netii

Strata Netii w I kw. wyniosła ponad 80 mln zł, ale wyniki operacyjne spółki utrzymują się na stabilnym poziomie. Operatorowi w ciągu trzech pierwszych miesięcy udało się zwiększyć liczbę podłączonych linii, mimo że w tym okresie z usług firmy zrezygnowało 8,2 tys. osób, a dalsze 1,7 tys. zostało odłączonych. Netia podtrzymuje chęć udziału w konsolidacji rynku. (s. 3)