Czwartkowy przegląd prasy

Porozumienie Prokomu i ComputerLandu było zaskoczeniem dla analityków, którzy spodziewali się rywalizacji w przetargach ofsettowych. System IACS zostanie uruchomiony w tym roku - zapewnia Aleksander Bentkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PULS BIZNESU

Offset połączył Prokom i ComputerLand

Porozumienie było zaskoczeniem dla analityków, którzy spodziewali się rywalizacji w przetargach ofsettowych. Po ogłoszeniu umowy kursy akcji obu spółek zanotowały nieznaczny wzrost. Jak utrzymują integratorzy, konsorcjum jest otwarte także dla innych spółek IT. Szacunkowa wartość projektów informatycznych jakie będą realizowane w ramach offsetu ma wynieść ma 5 mld zł. (s. 6)

IACS w tym roku

Zintegrowany system umożliwiający zarządzanie bezpośrednimi dopłatami dla polskich gospodarstw rolnych zostanie uruchomiony w tym roku - zapewnia Aleksander Bentkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomimo konieczność wprowadzenia pewnych zmian w funkcjonowaniu systemu, ARMiR utrzymuje, że prace są na tyle zaawansowane, iż ostateczne testy rozwiązania rozpoczną się w grudniu br. System ma działać z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od maja 2004 r. (s. 7)

GAZETA WYBORCZA

Podwyżka do trybunału

Rzecznik praw obywatelskich, prof. Andrzej Zoll, może zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego podwyżki opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych, wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury. Podwyżki sprawiły, iż niektóre stacje radiowe będą musiały wnosić znacznie wyższe miesięczne opłaty za nadawanie, przykładowo 11 tys. zł zamiast 4 tys.. Przeciwko rozporządzeniu wystąpili sami nadawcy oraz Juliusz Braun, szef KRRiTV (s. 19)

Protest kablówek

Nowelizacja prawa autorskiego nałożyła na operatorów kablowych obowiązek zawierania odrębnych umów na emitowanie każdego programów. Dotychczas, w przypadku kanałów ogólnodostępnych, nie było takiej konieczności. Nowela została opublikowane 27 listopada ub. r. Na podpisanie tysięcy umów kablówki dostały jedynie 34 dni. Zbulwersowani operatorzy utrzymują, że nowe regulacje zmuszą ich do ograniczenia lub nawet zlikwidowania działalności. W obronie kablówek interweniowali u ministra kultury nawet ambasadorowie Francji i Niemiec. Część programów nadawanych przez te kraje zniknęła z oferty polskich sieci kablowych. (s. 19)