Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy przegląd prasy

Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i PTK Centertel posiadają znaczącą pozycję na rynku telefonii komórkowej. Wirtualni operatorzy sieci komórkowych będą mogli szybciej zaoferować w Polsce swoje usługi. France Telecom nie zwiększył w ubiegłym roku swych udziałów w TP SA.

GAZETA WYBORCZA

Znaczycie, więc łączcieWirtualni operatorzy sieci komórkowych będą mogli szybciej zaoferować w Polsce swoje usługi, co może doprowadzić do zaostrzenia konkurencji na rynku i obniżek cen. Takie konsekwencje może mieć wtorkowa decyzja URTiP. (s. 18)

Francuzi nie przystąpili do akcjiFrance Telecom miał do końca ubiegłego roku opcję zakupu 2,5% plus jedna akcja TP SA, co dałoby mu pakiet większościowy w spółce. Jednak mocno zadłużony francuski operator nie zwiększył w ubiegłym roku swych udziałów w TP SA. (s. 18)

PARKIET

Dodatkowe obowiązki dla operatorówPolkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i PTK Centertel posiadają znaczącą pozycję na rynku telefonii komórkowej – zadecydował prezes URTiP. Postanowienie to nakłada na operatorów dodatkowe obowiązki, w tym między innymi konieczność uzyskania akceptacji URTiP cennika świadczonych usług. (s. 4)