Czwartkowy Przegląd Prasy

Komputery dla szkół: Unia grozi, biznes traci, 1,5 mld zł leży bezczynnie. Minister informatyzacji może nie podpisać rozporządzenia o e-fakturach. Polkomtel ukarał dystrybutora. Spin zarobi na dostawach dla ZUS. Comp czeka na odpowiedź - przejęcie się oddala. Elektroniczny kataster bez podstawy prawnej. Travelplanet.pl - inwestorzy dopisali. Dyrektywa patentowa trafiła do kosza. Wynalazki staną się domeną użytkowników nie naukowców. Raport "Biuro przyszłości: 2020" opublikowany przez firmę OfficeTeam jest porażający. Portal to nie jest zwykłe czasopismo - twierdzi sąd.

PULS BIZNESU

UE karci, firmy i szkoły cierpią

Przetargi padają, warta 1,5 mld zł komputeryzacja szkół tonie w skandalach, a Bruksela grozi Polsce trybunałem. Tracą - przedsiębiorcy. Kto jest winien? - prawda leży za oceanem.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=2289&guid=596C185B-CF7C-43F7-8FA8-1CC4EE44AD9F

Rządowe rozterki

Minister informatyzacji może nie podpisać rozporządzenia o e-fakturach. Wtedy trafi ono do kosza - zapowiada wiceminister finansów.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=2289&guid=FB3ED5F1-8919-4710-ABCC-1E62C3FD1714

Polkomtel ukarał dystrybutora

Operator rozwiązał umowę z jednym z największych dilerów. To kara za nielojalności i ostrzeżenie dla innych - pisze dziennik.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=7351&guid=CA6EF6F5-3211-4898-8ABA-499DE9ECDAB6 (dostęp płatny)

Spin zarobi na dostawach dla ZUS

Spółka podpisała umowę z ZUS na dostawę macierzy dyskowych o wartości prawie 3,38 mln zł.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=7351&guid=F4F64F5F-5BCD-4496-BCBC-90AAE67DFDE5 (dostęp płatny)

PARKIET

Comp czeka na odpowiedź

Co najmniej miesiąc później niż zapowiadano Comp kupi niedużą spółkę informatyczną. Powodem opóźnienia są przeciągające się negocjacje cenowe.

http://www.parkiet.com/news/art.jsp?idn=389263 (dostęp płatny)

RZECZPOSPOLITA

Elektroniczny kataster bez podstawy prawnej

System baz danych nieruchomości na razie nie powstanie, a Polska prawdopodobnie będzie musiała zwrócić unijne pieniądze na ich informatyzację.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050707/prawo/prawo_a_11.html

Portal to nie jest zwykłe czasopismo

Strona internetowa nie może być uznana za dziennik lub czasopismo w myśl prawa prasowego.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050707/prawo/prawo_a_18.html

GAZETA WYBORCZA

Travelplanet.pl - inwestorzy dopisali

Akcje wybierającej się na giełdę internetowej agencji turystycznej Travelplanet.pl miały duże wzięcie wśród inwestorów. Chcieli oni kupić trzykrotnie więcej papierów, niż spółka zaoferowała.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2807049.html

Dyrektywa patentowa trafiła do kosza

Europa nie będzie miała jednolitych przepisów o patentowaniu wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Parlament Europejski w Strasburgu olbrzymią większością głosów odrzucił projekt kontrowersyjnej dyrektywy.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2806614.html

GAZETA PRAWNA

Zwyciężył zdrowy rozsądek

Parlament Europejski odrzucił wczoraj absolutną większością głosów projekt kontrowersyjnej dyrektywy o patentowaniu wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Gdyby została uchwalona, jej nieprecyzyjne zapisy mogłyby doprowadzić do patentowania programów komputerowych jako takich, a to z kolei mogłoby zagrażać bytowi małych i średnich firm informatycznych.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1496&dok=1496.29.3.2.14.1.0.1.htm

OZON

Klient wie lepiej

Podczas gdy tysiące naukowców głowią się w laboratoriach nad kolejnymi epokowymi wynalazkami, najbardziej pożyteczne pomysły, ułatwiające nam życie, rodzą się w głowach zwykłych ludzi. Bo sami wiemy najlepiej, czego nam potrzeba.

http://www.ozon.pl/tygodnikozon_2_7__2005_12_1.html (fragmenty artykułu)

Horror biurowy

Myśleliśmy, że dzięki rewolucji elektronicznej będziemy pracować efektywniej, a więc krócej. Nic z tego. Potyramy dłużej, a prywatność stanie się luksusem zarezerwowanym dla elit.

http://www.ozon.pl/tygodnikozon_2_7_302_2005_12_1.html (fragmenty artykułu)