Czwartkowy Przegląd Prasy

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie działa prawidłowo. Informatyczne wrota do Europy zostały uchylone. Sąd Najwyższy oddalił pozew Prokomu przeciw ComputerLandowi. Kto będzie nowym ministrem skarbu ? Senat powołał członków RPP.

GAZETA WYBORCZA

Baza nie samochodzi

Termin realizacji CEPiK-u został dotrzymany tylko pozornie. Tak naprawdę ewidencja jest "centralna" jedynie z nazwy. Żeby zaczęła porządnie działać, trzeba na nią wydać jeszcze ponad 200 mln zł. Tych pieniędzy ministerstwo nie ma. (s. 1,3)

GAZETA PRAWNA

Jest strategia

Rząd zaakceptował "Strategię informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006". Strategia zakłada m.in. szerokopasmowy dostęp do internetu w każdej szkole oraz utworzenie "Wrót Polski", czyli zintegrowanej platformy usług administracji publicznej dla społeczeństwa informacyjnego. (s. 4)

CL składał tylko propozycje

Sąd Najwyższy stwierdził, że ComputerLand nie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji składając propozycje włączenia się w komputeryzację ZUS. Sprawę wytoczyła spółka Prokom Software. (s. 9)

PULS BIZENSU

Krąża plotki

Nowym ministrem skarbu miałby zostać Jacek Piechota. (s. 2, 4-5)

Bez niespodzianek

Senat wybrał do RPP Halinę Wasilewską-Trenkner, Stanisława Owsiaka i Mariana Nogę. Zadecydowała ich gotowość do współpracy z rządem. (s. 10)