Czwartkowy Przegląd Prasy

W ciągu zaledwie roku Tel-Energo pogrążyło się w wielkich stratach. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą policyjnych nalotów na prywatne mieszkania w poszukiwaniu nielegalnego oprogramowania. VAT na Internet niższy nie będzie. Ster-Projekt walczy o 100 mln zł. Prokuratura umorzy śledztwo przeciwko Romanowi Klusce.

GAZETA WYBORCZA

Straty na łączach

Tel-Energo wciąż traci, mimo że państwowe Polskie Sieci Elektronergetyczne od dwóch lat niezwykle hojnie wspierają tę kontrolowaną przez siebie wielką firmę telekomunikacyjną. (s. 22)

RPO chce wyjaśnień

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prokuratora krajowego w związku z wczorajszą akcją policji w poszukiwaniu pirackich kopii programów. (s. 23)

Taniej już było

Od maja wraz z wejściem Polski do UE stawka VAT wzrośnie z 7 do 22 proc. Na zwolnienie z podatku, także od zakupu komputerów, mogą liczyć placówki edukacyjne. (s. 23)

PULS BIZENSU

Centrum danych dla TP SA

Telekomunkacja Polska dostała oferty na budowę centrum danych wartości blisko 100 mln zł. Duże szanse na zwycięstwo ma Ster-Projekt. (s. 8)

Koniec gehenny

Lada dzień twórca Optimusa dostanie postanowienie o umorzeniu śledztwa od Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. (s. 10)