Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy Przegląd Prasy

W ciągu zaledwie roku Tel-Energo pogrążyło się w wielkich stratach. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą policyjnych nalotów na prywatne mieszkania w poszukiwaniu nielegalnego oprogramowania. VAT na Internet niższy nie będzie. Ster-Projekt walczy o 100 mln zł. Prokuratura umorzy śledztwo przeciwko Romanowi Klusce.

GAZETA WYBORCZA

Straty na łączachTel-Energo wciąż traci, mimo że państwowe Polskie Sieci Elektronergetyczne od dwóch lat niezwykle hojnie wspierają tę kontrolowaną przez siebie wielką firmę telekomunikacyjną. (s. 22)

RPO chce wyjaśnieńRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prokuratora krajowego w związku z wczorajszą akcją policji w poszukiwaniu pirackich kopii programów. (s. 23)

Taniej już byłoOd maja wraz z wejściem Polski do UE stawka VAT wzrośnie z 7 do 22 proc. Na zwolnienie z podatku, także od zakupu komputerów, mogą liczyć placówki edukacyjne. (s. 23)

PULS BIZENSU

Centrum danych dla TP SATelekomunkacja Polska dostała oferty na budowę centrum danych wartości blisko 100 mln zł. Duże szanse na zwycięstwo ma Ster-Projekt. (s. 8)

Koniec gehennyLada dzień twórca Optimusa dostanie postanowienie o umorzeniu śledztwa od Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. (s. 10)