Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy Przegląd Prasy

MF koryguje prognozy wzrostu PKB. KGHM planuje sprzedaż udziałów Telefonii Dialog i Polkomtela w przyszłym roku. MNI, udziałowiec Szeptela, chce otworzyć operatorowi drogę do przychodów z rynku audiotele. I&B pozywa Bank Przemysłowy. TP SA zapłaci karę orzeczoną przez UOKiK.

PARKIET

Sprzedaż Polkomtela dopiero w 2004 rokuKGHM poinformował o lepszych od spodziewanych wynikach za drugi kwartał i swoich planach co do aktywów telekomunikacyjnych. Należąca w 100% do miedziowego giganta Telefonia Dialog czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury o zamianie zobowiązań koncesyjnych na inwestycyjne (dotyczy to kwoty ok. 500 mln zł). Także KGHM, któremu TD jest winna 1,2 mld zł zamierza przed sprzedażą oddłużyć operatora (konwersja do 1 mld zobowiązań). Do sprzedaży - KGHM ma 2 oferty od inwestorów finansowych - mogłoby dojść najwcześniej w I kw. przyszłego roku. Ponadto do września br. KGHM wraz z innymi polskimi udziałowcami Polkomtela wybierze doradcę w sprawie sprzedaży akcji operatora komórkowego. Ta transakcja mogłaby dojść do skutku w I półroczu 2004 roku. (s. 3)

Audiotele dla SzeptelaMedia Net Interactive - udziałowiec i po przejęciu długu Pekao największy wierzyciel Szeptela - liczy na wejście operatora z Szepietowa na rynek tzw. usług dodanych. MNI ma m.in., wraz z Legion Polska, 40-proc. udziały w rynku audiotele i konkurs ów SMS-owych. Korzystając z doświadczeń i pozycji MNI Szeptel miały zwielokrotnić przychody ze sprzedaży. (s. 3)

Spór o trzy milionyFirma I&B złożyła pozew przeciwko Bankowi Przemysłowemu, domagając się 3 mln zł wraz z odsetkami z tytułu subemisji usługowej - w rękach BP pozostaje 15% akcji I&B z emisji z jesieni 200 roku. Spółka informatyczna nie otrzymała jednak z tego tytułu żadnych pieniędzy. (s. 4)

Decyzja 21 lipcaPonieważ we wtorek premier przyjął dymisję wiceministra infrastruktury Krzysztofa Hellera, operatorzy telefonii stacjonarnej zabiegający o konwersję zobowiązań koncesyjnych obawiają się dalszego przeciągnięcia terminu wydania przez resort decyzji w tej sprawie. Według ostatnie informacji od Hellera, decyzja ma zostać ogłoszona 21 lipca (zgodnie z procedurą wnioski operatorów miały być rozpatrzone do 30 czerwca). Wahania resortu mogą wynikać m.in. z faktu, że większość kwot objętych konwersją miałaby dotyczyć - jak chcą tego we wnioskach operatorzy - inwestycji poczynionych dotychczas. (s. 4)

PULS BIZNESU

PKB: resort koryguje prognozy Minister finansów Andrzej Raczko poinformował, że wzrost gospodarczy w br. może przekroczyć 3%. Według Jędrzeja Mordasiewicza z zespołu budżetowego Komisji Trójstronnej ministerstwo rozważa obniżenie prognozy wzrostu w roku przyszłym z 5% do 4,5%. (s. 3)

TP S.A. musi zapłacić karęSąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów o nałożeniu kary 3,5 tys zł na TP S.A. za nieudzielenie w wyznaczonym terminie informacji o które UOKiK wystąpił podczas postępowania antymonopolowego przeciw operatorowi. (s. 9)