Czwartkowy Przegląd Prasy

MF koryguje prognozy wzrostu PKB. KGHM planuje sprzedaż udziałów Telefonii Dialog i Polkomtela w przyszłym roku. MNI, udziałowiec Szeptela, chce otworzyć operatorowi drogę do przychodów z rynku audiotele. I&B pozywa Bank Przemysłowy. TP SA zapłaci karę orzeczoną przez UOKiK.

PARKIET

Sprzedaż Polkomtela dopiero w 2004 roku

KGHM poinformował o lepszych od spodziewanych wynikach za drugi kwartał i swoich planach co do aktywów telekomunikacyjnych. Należąca w 100% do miedziowego giganta Telefonia Dialog czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury o zamianie zobowiązań koncesyjnych na inwestycyjne (dotyczy to kwoty ok. 500 mln zł). Także KGHM, któremu TD jest winna 1,2 mld zł zamierza przed sprzedażą oddłużyć operatora (konwersja do 1 mld zobowiązań). Do sprzedaży - KGHM ma 2 oferty od inwestorów finansowych - mogłoby dojść najwcześniej w I kw. przyszłego roku. Ponadto do września br. KGHM wraz z innymi polskimi udziałowcami Polkomtela wybierze doradcę w sprawie sprzedaży akcji operatora komórkowego. Ta transakcja mogłaby dojść do skutku w I półroczu 2004 roku. (s. 3)

Audiotele dla Szeptela

Media Net Interactive - udziałowiec i po przejęciu długu Pekao największy wierzyciel Szeptela - liczy na wejście operatora z Szepietowa na rynek tzw. usług dodanych. MNI ma m.in., wraz z Legion Polska, 40-proc. udziały w rynku audiotele i konkurs ów SMS-owych. Korzystając z doświadczeń i pozycji MNI Szeptel miały zwielokrotnić przychody ze sprzedaży. (s. 3)

Spór o trzy miliony

Firma I&B złożyła pozew przeciwko Bankowi Przemysłowemu, domagając się 3 mln zł wraz z odsetkami z tytułu subemisji usługowej - w rękach BP pozostaje 15% akcji I&B z emisji z jesieni 200 roku. Spółka informatyczna nie otrzymała jednak z tego tytułu żadnych pieniędzy. (s. 4)

Decyzja 21 lipca

Ponieważ we wtorek premier przyjął dymisję wiceministra infrastruktury Krzysztofa Hellera, operatorzy telefonii stacjonarnej zabiegający o konwersję zobowiązań koncesyjnych obawiają się dalszego przeciągnięcia terminu wydania przez resort decyzji w tej sprawie. Według ostatnie informacji od Hellera, decyzja ma zostać ogłoszona 21 lipca (zgodnie z procedurą wnioski operatorów miały być rozpatrzone do 30 czerwca). Wahania resortu mogą wynikać m.in. z faktu, że większość kwot objętych konwersją miałaby dotyczyć - jak chcą tego we wnioskach operatorzy - inwestycji poczynionych dotychczas. (s. 4)

PULS BIZNESU

PKB: resort koryguje prognozy

Minister finansów Andrzej Raczko poinformował, że wzrost gospodarczy w br. może przekroczyć 3%. Według Jędrzeja Mordasiewicza z zespołu budżetowego Komisji Trójstronnej ministerstwo rozważa obniżenie prognozy wzrostu w roku przyszłym z 5% do 4,5%. (s. 3)

TP S.A. musi zapłacić karę

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów o nałożeniu kary 3,5 tys zł na TP S.A. za nieudzielenie w wyznaczonym terminie informacji o które UOKiK wystąpił podczas postępowania antymonopolowego przeciw operatorowi. (s. 9)