Czwartkowy Przegląd Prasy

Nowy zarząd Elektrimu i obligatariusze zasiądą do nowych negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia holdingu. Rada nadzorcza Tety nie przyjęła propozycji nowej strategii firmy przedstawionej przez prezesa, co zaowocowało zmianą na tym stanowisku.

PARKIET

URTiP: niewielka kara dla TP SA

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty nałożył na TP S.A. karę w wysokości 1 mln zł za niewykonanie przez operatora decyzji dotyczących zmian w umowie o współpracy z Netią Telekom Lublin. „Niewykonanie decyzji wynikało z faktu, że nie określała ona warunków wzajemnych rozliczeń i z tego powodu zastosowanie się do niej nie było możliwe. (s. 1)

Najgorszy w historii wynik finansowy brokerów

Na koniec pierwszego półrocza br. wszystkie biura i domy maklerskie poniosły łącznie 8 mln zł strat. Oznacza to według GUS rentowność brutto na poziomie –1,8%; to najgorszy wynik w historii. Fatalne wyniki są efektem niewielkich obrotów na giełdzie, zwłaszcza w II kwartale. (s. 3)

Elektrim zamierza wycofać wniosek o upadłość

Nowy prezes Elektrimu, Wojciech Janczyk, zapowiedział wycofanie wniosku o upadłość złożonego przez poprzedni zarząd. Prezes liczy, że dojdzie do porozumienia z wierzycielami holdingu, nie wiadomo na razie, jakie warunki chce przedstawić posiadaczom obligacji. Zarząd Elektrimu będzie ponadto rozmawiał z Vivendi na temat wspólnej odpowiedzi na ofertę Elliott Advisors dotyczącą odkupienia 100% Elektrimu Telekomunikacja za 1,3 mld EUR. (s. 4)

Enterprise Investors rządzi Tetą

Rada nadzorcza Tety nie przyjęła proponowanego przez prezesa Grzegorza Jałowca planu rozwoju spółki. Szef Tety złożył więc rezygnację, a jego miejsce zajął Zygmunt Grajkowski z Enterprise Investors. Zamiast dokonać więc istotnych zmian w strategii rozwoju, Teta skupi się na razie na posiadanych w ofercie produktach. (s. 5)

PRAWO I GOSPODARKA

Obrona monopolisty

Wprowadzenie do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego uwolnienia pętli abonenckiej nie spowoduje gwałtownego wzrostu liczby telefonów ani spadku cen rozmów. Punktem wyjścia do liberalizacji rynku telekomunikacyjnego powinno być jednak w opinii KIGET wprowadzenie pętli lokalnej. Izba uważa, że z kilkudziesięciu poprawek, co najmniej kilka jest kontrowersyjnych. Nowelizacja dostosowuje ponadto nasze prawo do starego pakietu ustawodawstwa unijnego i wkrótce pojawi się zapewne konieczność następnej nowelizacji. (s. 3)

Komputerowe liczenie głosów

Wszystkie głosy oddane podczas tegorocznych wyborów samorządowych będą także liczone komputerowo. Komputeryzacją komisji terytorialnych zajmie się Związek Powiatów Polskich. W tej sprawie zawarta została wczoraj umowa z Krajowym Biurem Wyborczym. (s. 8)

PULS BIZNESU

Elektrim jest gotów sprzedać wszystko

Do kolejnej rundy negocjacji z zarządem Elektrimu obligatariusze zasiądą z wynegocjowanym już wcześniej wstępnym porozumieniem, zerwanym przez poprzedni zarząd holdingu. Będzie ono podstawą do prowadzenia dalszych rozmów. Strony mają czas do 7 października. (s. 3)

Teleoperatorzy za zmianą prawa

Alternatywni operatorzy są zaniepokojeni lobbingiem, który doprowadzić ma do opóźnienia uchwalenia nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Domagają się jak najszybszego uchwalenia poprawek do ustawy. (s. 8)