Czwartkowy Przegląd Prasy

W Sejmie powstał Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, na którego czele stanął Tadeusz Jarumziewicz.

PRAWO I GOSPODARKA

Śledztwo w sprawie ElektrimuZarząd Elektrimu otrzymał zawiadomienie z prokuratury w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie wykorzystania w okresie od 28 sierpnia 2001 do stycznia 2002 poufnych informacji o kondycji spółki przez podmioty nabywające akcje Elektrimu na GPW. (s. 4)

5 mln Rosjan zdetronizowało EręEra nie jest już największą siecią komórkową w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosyjski operator Mobilnyje Telesystemy ma już ponad 5 mln klientów – głównie mieszkańców Moskwy i okolic. (s. 6)

Plus wprowadza serwisy multimedialneJako pierwsza sieć komórkowa w Polsce, Plus wprowadził usługi dedykowane technologii MMS. Są to serwis informacyjny, sportowy, „Humor”, oraz „Pocztówki”. (s. 6)

Posłowie za e-governmentemW Sejmie powstał Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Jego zadaniem będzie propagowanie idei społeczeństwa ionformacyjnego oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii do adinistracji publicznej. Przewodniczącym zespołu jest Tadeusz Jarumziewicz. (s. 8)

PARKIET

Elektrim – jest szansa na przetrwanieElektrim ma szansę na spłatę pierwszej raty należności wobec obligatariuszy, według przyjętego w porozumieniu harmonogramu. W ciągu pięciu dni od podpisania ostatecznego porozumienia z obligatariuszami Elektrim ma przeznaczyć na wykup obligacji 100 mln EUR, w ciągu kolejnych 15 dni BRE ma wykupić obligacje za 100 mln EUR. Mimo że nie doszła do skutku sprzedaż ET, z raportu kwartalnego wynika, że holding ma środki na spłatę wierzycieli. Kolejne ma pozyskać ze sprzedaży Aster City, planowanej na 100 – 150 mln EUR. Elektrim ma zapłacić 100 mln EUR do 15 grudnia br. (s. 1)

ComArch liczy na administracjęComArch chce w br. uzyskać przychody z sektora publicznego 20 mln zł. W ub. roku spółka nie podała wielkości uzyskanych z tego sektora przychodów. (s. 4)

ComputerLand zwiększa przychody z telekomunikacjiW br. CL zamierza utrzymać 24-proc. udział przychodów z telekomunikacji w całości przychodów spółki. W roku przyszłym zakładany jest natomiast wzrost udziału przychodów z telekomunikacji w przychodach ComputerLandu. (s. 4).

PULS BIZNESU

Dziewięć firm puka do DialoguKGHM ma wkrótce podjąć decyzję w sprawie wyboru inwestora dla Telefonii Dialog. Zainteresowanych spoółką jest dziewięciu inwestorów. Coraz częściej w tym kontekście wspomina się TeleDanmark. (s. 5)