Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy Przegląd Prasy

W Sejmie powstał Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, na którego czele stanął Tadeusz Jarumziewicz.

PRAWO I GOSPODARKA

Śledztwo w sprawie ElektrimuZarząd Elektrimu otrzymał zawiadomienie z prokuratury w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie wykorzystania w okresie od 28 sierpnia 2001 do stycznia 2002 poufnych informacji o kondycji spółki przez podmioty nabywające akcje Elektrimu na GPW. (s. 4)

5 mln Rosjan zdetronizowało EręEra nie jest już największą siecią komórkową w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosyjski operator Mobilnyje Telesystemy ma już ponad 5 mln klientów – głównie mieszkańców Moskwy i okolic. (s. 6)

Plus wprowadza serwisy multimedialneJako pierwsza sieć komórkowa w Polsce, Plus wprowadził usługi dedykowane technologii MMS. Są to serwis informacyjny, sportowy, „Humor”, oraz „Pocztówki”. (s. 6)

Posłowie za e-governmentemW Sejmie powstał Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Jego zadaniem będzie propagowanie idei społeczeństwa ionformacyjnego oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii do adinistracji publicznej. Przewodniczącym zespołu jest Tadeusz Jarumziewicz. (s. 8)

PARKIET

Elektrim – jest szansa na przetrwanieElektrim ma szansę na spłatę pierwszej raty należności wobec obligatariuszy, według przyjętego w porozumieniu harmonogramu. W ciągu pięciu dni od podpisania ostatecznego porozumienia z obligatariuszami Elektrim ma przeznaczyć na wykup obligacji 100 mln EUR, w ciągu kolejnych 15 dni BRE ma wykupić obligacje za 100 mln EUR. Mimo że nie doszła do skutku sprzedaż ET, z raportu kwartalnego wynika, że holding ma środki na spłatę wierzycieli. Kolejne ma pozyskać ze sprzedaży Aster City, planowanej na 100 – 150 mln EUR. Elektrim ma zapłacić 100 mln EUR do 15 grudnia br. (s. 1)

ComArch liczy na administracjęComArch chce w br. uzyskać przychody z sektora publicznego 20 mln zł. W ub. roku spółka nie podała wielkości uzyskanych z tego sektora przychodów. (s. 4)

ComputerLand zwiększa przychody z telekomunikacjiW br. CL zamierza utrzymać 24-proc. udział przychodów z telekomunikacji w całości przychodów spółki. W roku przyszłym zakładany jest natomiast wzrost udziału przychodów z telekomunikacji w przychodach ComputerLandu. (s. 4).

PULS BIZNESU

Dziewięć firm puka do DialoguKGHM ma wkrótce podjąć decyzję w sprawie wyboru inwestora dla Telefonii Dialog. Zainteresowanych spoółką jest dziewięciu inwestorów. Coraz częściej w tym kontekście wspomina się TeleDanmark. (s. 5)