Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy Przegląd Prasy

Tel-Energo planuje wydać w ciągu najbliższych dwóch lat 500 - 600 mln zł na inwestycje i przejęcia.

PARKIET

Koncern potroił zyskCisco Systems pozytywnie zaskoczył inwestorów wynikami za III kw. roku obrachunkowego. Przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych Cisco potroiło zysk – wyniósł on 883 mln USD wobec 230 mln USD rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 729 mln USD. (s. 7)

PRAWO I GOSPODARKA

Kurs ComArchu pikujeInformacja o podpisanym przez krakowską spółkę kontrakcie z partnerem z Bliskiego Wschodu nie pomogła jej notowaniom. Inwestorzy nadal wyprzedają akcje ComArch-u – w środę straciły one kolejne 7%. (s. 5)

Potrzebny inwestorDo połowy 2003 roku NFI Jupiter chce pozyskać dla Pro Futuro inwestora finansowego w drodze podwyższenia kapitału. Według prezesa NFI Jupiter, Janusza Koczyka, rozmowy prowadzone są z kilkoma podmiotami, jednak większościowym udziałowcem pozostanie fundusz. (s. 5)

Rachunek e-skalacja z BGŻBGŻ obsługuje 2644 rachunków bankowości elektronicznej w ramach usługi e-Integrum. Około 940 klientów e-Integrum korzysta ponadto z internetowego rachunku oszczędnościowego e-skalacja. (s. 7)

PULS BIZNESU

Tel-Energo ma zamiar wydać ponad 500 mln złTel-Energo zamierza zainwestować w ciągu dwóch lat 500 – 600 mln zł, m.in. w przejęcie Telbanku, Telekomunikacji Kolejowej oraz spółek zajmujących się dostawą usług dla końcowego klienta. Większość z potrzebnych środków ( w tym roku łącznie 240 mln zł), Tel- Energo zamierza pożyczyć – spółka jest w trakcie pozyskiwania kredytu pomostowego, kolejne inwestycje będą pokrywane z emisji obligacji. (s. 4)

TP S.A. uniknie kolejnej karySąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję UOKiK ze stycznia ub. roku, na mocy której operator powinien zapłacić 54,1 mln zł kary. Kara była nałożona za dodatkowe opłaty na połączenia międzystrefowe powyżej 100 km. (s. 5)