Czwartkowy Przegląd Prasy

Softbank zapowiada sprzedaż udziałów w przedsięwzięciach nie związanych z podstawową działalnością firmy, w tym w Fin-Fin, TDC Internet Polska i Mediabanku.

PARKIET

Inwestorzy nie są pewni przyszłości Elektrimu

Podczas wczorajszej sesji, kurs holdingu wahał się od –4,2% do +5,8% w stosunku do środowego zamknięcia. Inwestorzy nie są w stanie oszacować szans na zawarcie przez Elektrim porozumienia z wierzycielami. Sytuację komplikuje fakt wycofania się BRE z propozycji udzielenia kredytu. Zdaniem części analityków niejasna sytuacja w Elektrimie może przyspieszyć negocjacje z konsorcjum BRE i Eastbridge w sprawie odkupienia udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. (s. 2)

Softbank zreorganizuje grupę

Prezes Softbanku, Aleksander Lesz, powiedział, że w br. około 230 mln zł przychodów przyniesie spółce sektor bankowy, co odpowiadać będzie 66% wszystkich tegorocznych wpływów Softbanku. 35% z tej kwoty przyniesie realizacja kontraktu dla PKO BP. Softbank zapowiedział sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach nie związanych z podstawową działalnością firmy, w tym w Fin-Fin (wydawca Expandera), Mediabank (wydawca miesięczników Bank, Finansista i powstającej rozgłośni radiowej PIN) czy TDC Internet Polska. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Bagaż Elektrimu zaczyna ciążyć BRE

Według analityków decyzja sądu o umorzeniu postępowania układowego przybliża groźbę bankructwa Elektrimu. Ponadto w opinii obserwatorów, w posiadającym 17,5% akcji Elektrimu BRE doszło do konfliktu interesów. Bank z jednej strony nie może pozwolić sobie na dalsze finansowanie Elekterimu, by nie zaniedbać swoich akcjonariuszy, z drugiej – musi popierać nowy zarząd holdingu, który sam wykreował. (s. 1, 3)

PULS BIZNESU

Polkomtel i PTC chcą telefonii stacjonarnej

Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa chcą rozszerzyć usługi o telefonię stacjonarną, by zaoferować usługi konwergentne i pozyskać klientów biznesowych. Operatorzy czekają na razie na zgodę URTiP. (s. 6)

MTP: Infosystem bez telefonów

Na odbywających się w Poznaniu targach Infosystem, Poligraf-Produkt i Euro-Reklama zabrakło operatorów komórkowych oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. Operatorzy uważają, że impreza nie ma wpływu na ich wyniki sprzedaży. (s. 11)