Czwartkowy Przegląd Prasy

Andrzej Szczepek pełni od wczoraj obowiązki prezesa Polkomtela. RN zawiesiła czterech członków zarządu operatora.

PARKIET

Szykuje się gorące NWZA Elektrimu

Przygotowując się do NWZA Elektrimu zwołanego na 10 kwietnia, Bre Bank zwiększył swój udział w spółce o blisko 3%, do 13,4%, dokupując od początku lutego 2,3 mln akcji holdingu. Zmiany w radzie, do których dążą Elektrim i Multico nie są na rękę Vivendi, które chce zamknąć transakcję sprzedaży swoich udziałów w ET konsorcjum Citigroup i Eastbridge. Tym samym Vivendi może nadal dążyć do zablokowania najbliższego NWZA. (s. 1)

Prawo i Gospodarka dla 4Media

4Media podpisała wczoraj przedwstępną umowę z Infor Dziennik w sprawie zakupu „Prawa i Gospodarki”. Koszt inwestycji ma wynieść 6 mln zł. Docelowo wydawcą pisma ma być Dom Wydawniczy Wolne Słowo należący do 4Media. (s. 1)

Udziałowcy Netii spotkają się 4 kwietnia

Na wniosek Telii akcjonariusze Netii ogłosili przerwę w NWZA spółki do 4 kwietnia. Podczas wczorajszego posiedzenia głosować miano nad warunkowym podniesieniem kapitału w drodze emisji maksymalnie do 83,2 mln akcji. (s. 4)

Prezentacje MacroSoftu i Energoaparatury

Rozwój oferty, poprawę rentowności działania i wyników sprzedaży oraz emisję akcji do kadry zarządzającej i niepubliczną emisję obligacji zamiennych na kwotę 8 – 10 mln zł zapowiedział w tym roku prezes MacroSoftu Sławomir Kosz. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Prowizoryczny zarząd Plusa

Od wczoraj funkcję prezesa Polkomtela pełniu Andrzej Szczepek, członek rady nadzorczej firmy. RN Polkomtela nie udało się dojść do porozumienia w sprawie rekonstrukcji siedmioosobowego zarządu podjęła decyzję o zawieszeniu jego czterech członków, kolejny podał się do dymisji. Propozycja wymiany członków zarządu „w celu ochrony interesów własnych”, złożona polskich udziałowców Polkomtela Vodafone i TDC nie spotkała się z aprobatą przedstawicieli zagranicznych inwestorów operatora Plusa. (s. 1)

ComputerLand za 21,5 mln zł zinformatyzuje Invest Bank

CL podpisał umowę z Invest Bankiem na wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego (Sanchez/Profile) oraz Polski Suplement autorstwa CL i Księgę Główną Banku opartą na Oracle Finances. Wartość netto umowy wynosi 21,5 mln zł, będzie ona zrealizowana w 2002 i 2003 roku . (s. 4)

Infomaty dla obywatela

Urząd Służby Cywilnej podpisał z Magnus Info System porozumienie w sprawie dostarczania przez sieć infomatów informacji organów administracji publicznej. (s. 4)

PULS BIZNESU

Komisja Europejska ukarze operatorów komórkowych

Według informacji Financial Times, Komisja Europejska będzie karać operatorów komórkowych, którzy żądają od operatorów stałych opłat sięgających dwóch trzecich kosztów połączenia za połączenia z sieci stacjonarnej do komórkowej. (s. 10)