Czwartkowy Przegląd Prasy

Liczenie głosów oddanych podczas wczorajszego głosowania akcjonariuszy w sprawie fuzji HP i Compaqa zajmie dwa do trzech tygodni. Wczoraj największe obroty w historii odnotował na GPW Apexim, którego kurs wzrósł o 13%.

PARKIET

Wzrost przy zamrożonych kosztach

Rozmowa z Michałem Danielewskim, dyrektorem generalnym ComputerLandu. Na pytanie, czy nie widzi nic niewłaściwego w powołaniu Maksymiliana Delekty, wcześniej szefa komisji przetargowej i doradcy prezesa ARiMR, na prezesa ArgoCompu, który miał w imieniu CL wdrażać nieinformatyczną część kontraktu na IACS odpowiada: „Na pewno nie zrobilibyśmy tego drugi raz”. Michał Danielewski powiedział ponadto, że żadna ze spółek internetowych nie jest zagrożona upadkiem, CL oczekuje jednak wzrostu zaangażowania branżowych parnterów i zaprzestaje ich finansowania. Jako perspektywiczne wskazał e-integrację i Web Inn, dla którego po upadku eCenter nie widzi konkurencji. (s. 7)

Najwyższe obroty w historii

Akcje Apeximu zyskały wczoraj ponad 13%, dotychczas w ciągu ostatnich dwóch miesięcy akcje straciły 85% wartośc. Wzrostowi towarzyszyły najwyższe w historii obroty, których wartość sięgnęła 2,17 mln zł. Właściciela zmieniło 7,5% akcji spółki. (s. 2)

PULS BIZNESU

Rozwiążemy problemy Elektrimu

Rozmowa z Wojciechem Kostrzewą, prezesem BRE Banku. Prezez banku stwierdził m.in. że wyjście z planowanej inwestycji w Elektrim Telekomunikacja nastąpić powinno w ciągu roku do trzech. Docelowo o sprzedaży ET BRE chce rozmawiać z każdym, jednak naturalnym partnerem wydaje się prezesowi Kostrzewie Deutsche Telekom. Ponadto Wojciech Kostrzewa komentując sytuację El-Netu pochlebnie wyraził się o planach konsolidacji spółek telekomunikacyjnych w ramach KGT. (s. 5)

PRAWO I GOSPODARKA

Nasdaq wznowił notowania Netii

Wczoraj po miesięcznym zawieszeniu Nasdaq wznowił obrót kwitami depozytowymi Netii. (s. 3)

PGF kontroluje Clinike.pl

ComputerLand poinformował o podpisaniu z Polska Grupą Farmaceutyczną umowy dotyczącej sprzeedaży akcji wortalu medycznego Clinika.pl. 480 tys. akcji serii A i B o wartości nominalnej 10 zł za sztukę, odpowiadających 59,6% kapitału zakładowego, PGF obejmie za złotówkę. (s. 9)

GAZETA WYBORCZA

Czy fuzja wypali

Policzenie głosów oddanych na wtorkowym walnym zgromadzeniu Hewlett-Packard zajmie od dwóch do trzech tygodni. Zarząd HP twierdzi, że według ich oceny zwyciężyli zwolennicy fuzji. Przywódca „opozycji” – Walter Hewlett nie przyznaje się jeszcze do porażki, zapowiada, że w każdym wypadku zostanie w radzie nadzorczej firmy. (s. 18)