Czwartkowy Przegląd Prasy

Polkomtel - nie, Pro Futuro - tak. To najnowsze pogłoski na temat składu Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej montowanej przez MSP.

PARKIET

Strata KGHM może być zaniżona

Deloitte&Touche, prowadzący audyt KGHM zwrócił uwagę, że akcje Telefonii Dialog są księgowane po cenie nabycia - 875 mln zł), tymczasem ich wartość jest według D&T znacznie niższa. Gdyby zgodnie z niższą wyceną KGHM utworzył na ten cel dodatkową rwezerwę, jego wynik w ub. roku okazałby się niższy o kilkaset milionów zł. (s. 1, 3)

Analitycy zdumieni wyceną

Wynajęta przez sąd firma MCC Partner wyceniła wartość jednej akcji Elektrimu na 43 zł, a całego holdingu na 5,8 mld zł. Oznacza to, że wartość zbycia aktywów Elektrimu 2,5 – krotnie przewyższa jego zobowiązania. Całą operację wyceny przeprowadzono prawdopodobnie w ciągu kilku dni, co zdaniem analityków podważa wynik. (s. 2)

Optimus może zostać sprzedany

Grupa Onet posiada obecnie 2,5 mln akcji Optimusa, w najbliższym czasie w związku z tym, ze GO brakuje gotówki mogą one trafić na giełdę. Dzisiaj zostaną opublikowane wyniki pro forma za 2001 rok GO. W ostatnim czasie BRE obniżył swój udział w Optimusie do 10,76%, akcje objęły prawdopodobnie OFE. (s. 2)

PRAWO I GOSPODARKA

Dwie emisje akcji Netii

W ramach restrukturyzacji zadłużenia Netii zarząd proponuje dwie emisje akcji - serii H do wierzycieli i serii J do dotychczasowych akcjonariuszy. Na 27 marca przewidziane jest NWZA Netii, które rozpatrzy podwyższenie kapitału o maksymalnie 141 mln zł poprzez emisję akcji serii J. 12 marca wznmowione zostaną natomiast obrady WZA, które zadecyduje o emisji 350 mln akcji serii H. (s. 4)

Bez Plusa przeciw TP S.A.

Wiceminister infrastruktury Krzysztof Heller powiedział w wywiadzie dla PAP, że na obecnym etapie budowy grupy telekomunikacyjnej pod auspicjami PSE nie jest brane pod uwagę włączenie do nowej struktury Polkomtela. (s. 6)

PULS BIZNESU

PZU Życie być może sfinansuje grupę

W skład Krajowej Grupy Telekomunikacyjnje wejdzie być może Pro Futuro. To pomysł prezesa PZU Życie i szefa rady nadzorczej PSE. Prezes Nawrot był ponadto szefem NFI Jupiter, którego główną inwestycją (120 mln zł za 75% akcji) był właśnie Pro Futuro. (s. 4)

MON wyda 1,1 mld zł na pasma dla UMTS

Koszty przekazania pasma dla UMTS, jakie poniesie wojsko wyniosą ok. 1,1 mld zł. Resort obrony otrzyma zwrot tej kwoty do końca 2005 roku. Do końca 2002 roku wojsko odda pasma naziemne, a do końca 2005 roku – satelitarne. (s. 8)