Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cztery filary marketingu online

Nowe badanie mediaplanerów z agencji GroupM podkreśla, że obecność w internecie jest konieczna nie tylko dla marketerów, którzy zajmują się na co dzień transakcjami w sieci, ale także dla tych, którzy wcześniej w ogóle go nie brali pod uwagę. Raport pokazuje, że sukces w promowaniu swojej marki w internecie, można osiągnąć tylko poprzez zrozumienie, czego od nowych mediów oczekują odbiorcy.

W erze technologii cyfrowych, obecność w internecie jest konieczna, zgodnie ze raportem GroupM, który analizuje światowe trendy w marketingu online.

Jak mówi Rob Norman, CEO GroupM oraz członek zespołu, kierującego tym badaniem: -- Dla marketerów, którzy zignorowali lub zlekceważyli cyberprzestrzeń, nastąpił prawdopodobnie czas na "małą panikę". Jesteśmy absolutnie pewni, iż marketing musi natychmiast wykorzystać media interaktywne oraz zachowania z nimi związane. Konsument oczekuje dzisiaj od każdej marki czy usługi, że ta zostanie zaprezentowana w środowisku sieciowym. Spodziewa się on też, że będzie to mógł wykorzystać lub stanie się to dla niego interesującym, wciągającym przeżyciem.

Przeżycie konsumenckie jest podstawowym filarem z czterech, które badanie MGroup nakreśla w celu przedstawienia efektywnego marketingu online. Pozostałymi są zasięg, reputacja oraz zakup.

Zasięg jest postrzegany jako podstawowy czynnik komunikacyjny w sieci, który ma zastąpić odbiorców uciekających z pola widzenia starych mediów. Reputacja jest sumą opinii w sieci na temat marki, która powinna być na bieżąco monitorowana. Dzięki niej biznes powinien uczyć się, w jaki sposób nawiązywać bliskie relacje z konsumentami. Zakup jest umożliwieniem konsumentowi możliwości nabycia dowolnego towaru w sieci, nawet jeśli dany produkt nie był wcześniej obecny w sieci, a sami konsumenci nie są zainteresowani w chwili obecnej zakupem.

Jak stwierdza także raport, podsumowujący badanie, technologie sieciowe znacząco wpłynęły na szybkość poruszania się wytwarzając w efekcie nową, behawioralną wolność konsumentów. Zarówno komputer, jak też stałe, szerokopasmowe łącze, połączyły się w jedno prowadząc zarówno do rozrywki i informacji. Wielu marketerów wciąż ma jednak tendencję do ignorowania nowych trendów.

Połowa z 30 przebadanych przez MGroup krajów, stoi na wysokim poziomie w kwestii dostępu swoich obywateli do sieci. Blisko 50% społeczeństw tych krajów korzysta z internetu regularnie. W Stanach Zjednoczonych z internetu korzysta zaś już 65% obywateli.

źródło:http://www.adweek.com/

Tekst: Konrad Szlendak