Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czeski błąd

Polsce nie grozi złamanie tajemnicy podpisu elektronicznego, tak jak rzekomo stało się to w Czechach. Faktycznie bowiem Czesi podpisu nie rozszyfrowali.

„To nie było złamanie podpisu elektronicznego, a metody szyfrowania stosowanej w transmisji danych. W dodatku w Polsce nie jest ona stosowana” - dementuje te informacje Wiesław Paluszyński, dyrektor pionu bezpieczeństwa transakcji ekonomicznych TP Internet. Źródeł tej sensacyjnej wiadomości poszukiwał albo w złym tłumaczeniu czeskiej depeszy przez polskiego dziennikarza, albo w złym zrozumieniu tematu przez jego czeskiego kolegę po fachu.

Według depeszy PAP, na którą później powoływało się Radio ZET, dwóch czeskich informatyków w firmy ICZ napisało program, który w ciągu kilku sekund zastępuje e-podpis innym, albo koduje i otwiera publiczne wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną. Jeśli, zdaniem agencji, program ten wpadłby w ręce piratów, mogliby oni skutecznie zaatakować „jakikolwiek na świecie bank i jego klientów”.

„To nieprawda. Wspomniane PGP, czyli generator pseudolosowy, stosowany jest w Czechach, ale na świecie raczej się go nie używa” - tłumaczy Wiesław Paluszyński. Częściej wykorzystuje się dużo trudniejszy do złamania generator losowy. Ale nawet jego złamanie nie zagraża przyszłości i bezpieczeństwu e-podpisu. „Złamanie algorytmu podpisu elektronicznego jest nieporównywalnie trudniejsze, niż PGP” - mówi Wiesław Paluszyński. Dodał, że dla Polski praktycznie nie ma zagrożenia z tytułu wynalazku dwóch pomysłowych Czechów.

Złamanie matematycznej zasady elektronicznego podpisu nie musi jednak wywoływać paniki. Posłuży bowiem do opracowania lepszych zabezpieczeń programowych - zauważyli autorzy depeszy. Dużo więcej optymizmu wykazują za to polscy zwolennicy wprowadzenia e-podpisu. Choć go jeszcze w praktyce nie ma już teraz wykazują, że w naszym kraju będziemy mieć pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji.