Cześć Aniu, tu Wojtek, też mam 12 lat...

Jak pokazują wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez firmę badawczą Gemius SA dla Fundacji Dzieci Niczyje, dzieci i młodzież, chociaż zdają sobie sprawę z zagrożeń, coraz chętniej spotykają się z osobami poznanymi w internecie. 44,4% zaproszonych przez nieznajomego dzieci poszło na spotkanie. Połowa zupełnie sama...

90% internautów w wieku 12-17 lat - czytamy w raporcie Gemius SA - przyznaje, że słyszała lub czytała o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez internet. Ponad 2/3 jest zdania, iż podawanie tym osobom prywatnych informacji o sobie, jest niebezpieczne. Mimo to aż 64% małoletnich zawiera znajomości właśnie przez internet i co więcej przekazuje takie dane jak numer telefonu - 45,2% i adres zamieszkania - 10,8%.

Cześć Aniu, tu Wojtek, też mam 12 lat...

Młodzi internauci nieco częściej niż w 2004 roku decydują się na spotkanie z osobą poznaną w sieci. W styczniu 2006 aż 2/3 dzieci i młodzieży przyznało, że osoba poznana w internecie chciała się z nimi umówić, a 44,4% z zaproszonych poszedł na spotkanie - sam 50,4% lub w towarzystwie rówieśnika - 48,4%.

23,1% małoletnich oceniło zachowanie internetowego znajomego w trakcie spotkania jako podejrzane!

- Umawiając się na spotkania i uczestnicząc w nich, dzieci i młodzież nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa - komentuje wyniki badań Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje. - Z jednej strony młodzi ludzie są świadomi ryzyka związanego z poznawaniem nowych osób przez internet, z drugiej lekkomyślnie sami narażają się na niebezpieczeństwo. Internet to nie tylko cenne źródło wiedzy i rozrywki, ale także miejsce nawiązywania między ludźmi kontaktów, w których jedna ze stron nie zawsze może mieć czyste intencje.

Cześć Aniu, tu Wojtek, też mam 12 lat...

Według badań Gemius, niemal 28,4% rodziców nie jest świadoma zagrożeń związanych z korzystaniem internetu przez dzieci. Informacje na temat ryzyka związanego z poznawaniem nowych osób w sieci, najmłodsi czerpią najczęściej z mediów - 89,1% z telewizji, 74,8% z prasy a 83,7% z internetu. Zdecydowanie rzadziej tego typu informacje przekazują dziecku rodzice - jedynie 55%.

Na świadomość dzieci i młodzieży, co do zagrożeń związanych z poznawaniem nowych ludzi przez internet, wpływają również działania związane z akcją "Dziecko w Sieci". Jak wynika z raportu, akcję pamięta blisko 70% internautów w wieku 12-17 lat, a 28,7% słyszało o internetowym projekcie "Sieciaki".

***

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Analizą objęto dwie grupy celowe. Pierwszą z nich stanowili internauci w wieku 12-17 lat, drugą natomiast osoby w wieku 18 lat i więcej. Dodatkowo w ramach grupy respondentów w wieku 18 lat i więcej wyodrębniono rodziców dzieci w wieku 12_17 lat. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 11 do 12 stycznia 2006 roku. Analizą objęto 1 779 internautów w wieku 12-17 lat, 3 768 respondentów w wieku 18+ oraz 204 rodziców dzieci w wieku 12-17 lat, którzy wypełnili ankietę do końca.