Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czeka nas rewolucja technologiczna w szkołach?

Włoskie ministerstwo oświaty zapowiada technologiczną rewolucję. Od nowego roku szkolnego znikną tradycyjne świadectwa ze stopniami uczniów. Teraz rodzice otrzymają e-mail z wszystkimi informacjami. Poza tym na prośbę rodziców, szkoła będzie wysyłać wiadomości SMS o nieobecnościach ucznia i jego postępach w nauce.

Jak podają włoskie media, nowy projekt ma obowiązywać we wszystkich szkołach jeszcze w tym roku. Plany włoskiego ministerstwa oświaty są bardzo ambitne. W nowym systemie rodzice zamiast tradycyjnej cenzurki będą otrzymywać elektroniczne świadectwa swych dzieci na zakończenie pierwszego semestru i całego roku szkolnego. Poza tym również za pomocą Internetu będą informowani o ich postępach w nauce i zachowaniu. Na ich prośbę, szkoła będzie także wysyłać wiadomości SMS o nieobecnościach ucznia.

"To bardzo dobry pomysł. System nauczania powinien stale się rozwijać. Ciekawą kwestią jest jak takie zmiany wpłyną na dotychczasowy układ społeczny. Czy to doprowadzi do odizolowania rodziców od placówek szkolnych czy raczej zachęci do większego angażowania się?" - mówi dla PC World Maria Kulesza, nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

Ministerstwo oświaty zachwala swój nowy pomysł. Rozwiązania technologiczne mają usprawnić pracę szkół i nauczycieli. Poza tym rodzice będą mieli stały dostęp do informacji o postępach w nauce swojego dziecka, a nie jak do tej pory wyłącznie podczas okresowych wywiadówek. Niestety nowe pomysły ministerstwa nie podobają się związkom nauczycieli. Według nich jest to zbyt duży wydatek, na który system szkolnictwa nie stać.

W polskim systemie szkolnictwa też będą pojawiać się nowe rozwiązania:

"Obecnie trwają prace między resortami nad wprowadzeniem elektronicznych dzienników do szkół podstawowych" - mówi dla PC World Magda Budkus z wydziału obsługi mediów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: Rzeczpospolita