Czego pragną e-przedsiębiorcy?

  • (aja),

Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie e-biznesu oraz przygotowywanie biznes planu to tematy szkoleń, w których najchętniej wzięliby udział e-przedsiębiorcy. Takie są wyniki interaktywnej ankiety przeprowadzonej na portalu www.web.gov.pl przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP zapytał przedsiębiorców z jakich bezpłatnych szkoleń dotyczących e-biznesu chcieliby skorzystać. "Na stronie www.web.gov.pl zamieściliśmy ankietę i poprosiliśmy przedsiębiorców o jej wypełnienie. Dzięki temu poznaliśmy ich oczekiwania, co pomoże nam stworzyć system szkoleń, które jeszcze lepiej będą odpowiadały realnym potrzebom e-przedsiębiorców" - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

70% ankietowanych wyraziło chęć udziału w szkoleniu z pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności w sferze e-biznesu oraz z przygotowywania biznes planu dla projektu e-biznesowego.

Co nie dziwi, przedsiębiorcy chcą się szkolić, zwłaszcza bezpłatnie. Aż 98% pytanych potwierdziło, że jest zainteresowana darmowymi szkoleniami z zakresu prowadzenia e-biznesu. Wśród najbardziej pożądanych tematów najwięcej, prawie 70% ankietowanych, wyraziło chęć udziału w szkoleniu z pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności w sferze e-biznesu oraz z przygotowywania biznes planu dla projektu e-biznesowego. Ponad 66% respondentów, którzy wybrali powyższe szkolenia wyraziło również chęć odbycia ich w formie e-learningu. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyć się będą spotkania z krytycznych czynników sukcesu w e-handlu (67%), sposobów funkcjonowania na e-rynku oraz z prawnych aspektów handlu elektronicznego (po 65%).

Na kolejnym miejscu najbardziej pożądanych szkoleń znalazły się tematy z zakresu poszukiwania inwestorów i zawierania z nimi umów oraz z prowadzenia marketingu internetowego, promocji i PR. Chęć uczestnictwa w obu szkoleniach wyraziło 63% przedsiębiorców. Mieli oni także możliwość zaproponowania własnych tematów szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć. Wśród nich wymieniano m.in. organizację szkoleń dot. bezpieczeństwa prowadzenia e-biznesu, ochrony danych osobowych i praw autorskich. Nadal można wziąć udział w badaniu. Ankieta dostępna jest pod adresem www.web.gov.pl/sondaze/119_158.html.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Czego pragną e-przedsiębiorcy?

Wyniki ankiety PARP

Źródło - PARP