Czas płatnego wyszukiwania

Przychody z tzw. płatnego wyszukiwania zwiększą się w tym roku o 50% (w porównaniu z rokiem ubiegłym) - wynika z raportu opublikowanego przez Jupiter Research. Z opracowania dowiadujemy się, że cały e-reklamowy tort zwiększy się w 2003 r. o 10% - do 6,3 mld USD.

Jeszcze w ubiegłym roku płatne wyszukiwania wygenerowało ok. 800 mln USD przychodów - przychodów tym roku wpływy z tej formy e-reklamy prawdopodobnie przekroczą 1,6 mld USD. Dla porównania, wpływy z tradycyjnych form reklamy internetowej (bandery itp.) zmniejszą się w tym roku o 6% - do ok. 3 mld USD.

Jupiter Research prognozuje, że w 2003 r. wydatki na reklamę internetową przekroczą 14,8 mld USD - w USA środki przeznaczone na reklamę w Internecie stanowić będą ok. 6% wszystkich wydatków na promocje.