Czas na B2B

Rok 2001 powinien być dla sektora business--to-business rokiem przełomowym. Tak przynajmniej uważają analitycy i obserwatorzy rynku internetowego, a także większość szefów firm z branży.

Rok 2001 powinien być dla sektora business--to-business rokiem przełomowym. Tak przynajmniej uważają analitycy i obserwatorzy rynku internetowego, a także większość szefów firm z branży.

Przesłanki do takich deklaracji są wyraźne. Wartość transakcji B2B w 1999 r. w Polsce wyniosła 80 mln zł przy prognozowanej dynamice wzrostu rynku 300% rocznie. Jest to więc łakomy kąsek, a i sektor nie został jeszcze podzielony.

Już w tym roku zaczęły powstawać platformy do zawierania transakcji między firmami. Do ich tworzenia zabrały się największe spółki działające na polskim rynku, zresztą nie tylko informatyczne. Jednym z pierwszych publicznie ogłoszonych tego typu projektów był Ce-Market.com, tworzony przez Impexmetal wspólnie z Prokomem Software i Prokomem Internet. W to przedsięwzięcie obie firmy zamierzają zainwestować 10 mln USD. "Na początku planujemy uruchomienie wirtualnej giełdy metali nieżelaznych. Później będziemy poszerzać ofertę o inne produkty. Docelowo bierzemy pod uwagę oferowanie surowców z dwóch lub trzech innych branż" - mówi Jacek Duch, prezes zarządu Prokom Internet.

Jak twierdzi, potencjalnymi branżami, które będą wykorzystywały takie platformy, to budownictwo, transport czy sektor chemiczny. "Generalnie myślimy o branżach, w których magazynowanie materiałów nie jest opłacalne i trzeba szybko na te towary znaleźć nabywców" - podkreśla Jacek Duch. Rynek metali staje się konkurencyjny. Zamiar stworzenia podobnych platform wyrażają również Howell z MCI Management i ComputerLand ze Stalexportem. Sporą rywalizację można również zauważyć w sektorze farmaceutycznym. Platformę B2B, pod nazwą Clinika.pl, na tym rynku uruchomiły ComputerLand i Polska Grupa Farmaceutyczna. Również Apexim zadeklarował działalność w postaci portalu skierowanego raczej do lekarzy. Podobny uruchomił już Prosper. Również fundusz Enterprise Investors podpisał umowę z firmą MDM w sprawie utworzenia portalu medycznego. Nie jest wykluczone, że pomysł ten przeistoczy się w platformę B2B.

Ostatnio dużo mówi się o platformie B2B Optimusa, jaką spółka tworzy

na licencji firmy Commerce One. Według założeń jej działalność nie będzie polegała na konkurowaniu z pozostałymi platformami, lecz integrowaniu różnych ofert i ułatwianiu zawierania transakcji między partnerami (również w drodze aukcji) nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Commerce One stworzyła największy światowy rynek handlu elektronicznego (Global Trading Web), na którym wartość zawieranych transakcji wynosi 1 mld USD rocznie. Promowaniem pomysłu na rynku zajmie się Optimus.