Czas na B2B

Czas na B2B

Nie wierzę w powodzenie projektu Optimusa i Commerce One - Jacek Duch, prezes Prokom Internet.

Przystępując do platformy, zainteresowani mają możliwość skorzystania z MarketSite'u (regionalnej platformy do prowadzenia transakcji B2B) oraz BuySite'u (aplikacji umożliwiającej składanie zamówień przez dużych klientów). W ramach NetMarketmakera powstanie sieć wortali powiązanych z MarketSite'em. Optimus nie planuje tworzyć przedsięwzięć podobnych do obecnie działających, lecz zapraszać do współpracy w ramach tworzonej platformy te, które już działają. Dochody ma czerpać z obsługi zawieranych transakcji. Będzie to się odbywać w różny sposób: klienci platformy mogą wnosić stałą miesięczną opłatę transakcyjną bądź dzielić się z Optimusem zyskiem z każdej transakcji. Na początek oferta współpracy zostanie skierowana do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Platforma powinna rozpocząć działanie do końca tego roku. W I i II kwartale przyszłego będą do niej włączane wortale regionalne. Większość analityków rynku wróży temu przedsięwzięciu spore powodzenie.

W cieniu wielkich przedsięwzięć B2B powstają mniejsze, nie ogłaszane w blasku jupiterów. Lecz i one są potrzebne i mają perspektywy rozwoju. Jednym z przykładów może być inicjatywa firmy 7Stores.com, która we wrześniu br. uruchomiła giełdę nadwyżek produkcyjnych. Podstawą tej idei jest wykorzystanie Internetu jako kontaktu między zainteresowanymi kupnem i sprzedażą zbędnych produktów i usług. 7Stores.com chce, by na stronie www.7stores.com handlowano nadwyżkami produkcyjnymi, materiałami, których produkcję zakończono, produktami uszkodzonymi lub z wadami fabrycznymi, artykułami promocyjnymi, a także zbędnym majątkiem trwałym. Towary będzie można nabyć zarówno po stałej cenie, jak i w drodze aukcji. Ponadto będzie możliwe korzystanie z usług oferowanych przez partnerów firmy, takich jak transport czy ubezpieczenie. "Do tej pory za naszym pośrednictwem zawarto już kilka transakcji. Docelowo liczymy na zdobycie 3% polskiego rynku nadwyżek produkcyjnych" - zapowiada Maciej Grzelak, prezes zarządu 7Stores Polska. Niedawno spółka podpisała porozumienie z firmą Univers'all, obracającą nadwyżkami towarowymi. W związku z tym na swojej stronie internetowej 7Stores będzie oferować 36 tys. produktów - nadwyżek przemysłowych 7 tys. firm.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest szwedzka firma 7Stores Europe AB. Co ciekawe, polski oddział firmy rozpoczął działalność wcześniej niż szwedzki. "Na początek planujemy umożliwienie sprzedaży nadwyżek firmom szwedzkim w Polsce, i odwrotnie" - przekonuje Andrzej Senator, prezes 7Stores Europe. W 2001 r. 7Stores zamierza zaistnieć na pozostałych rynkach skandynawskich, a następnie w Europie Środkowej i Wschodniej.