Czas dla nowych operatorów

Do 1 września br. można składać wnioski o rezerwację częstotliwości z przeznaczeniem na bezprzewodowy dostęp abonencki w stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych. URTiP nie ogranicza rodzaju technologii i systemów, które mogą być wykorzystane w zarezerwowanych zakresach częstotliwości.

URTiP prowadzi prace mające na celu zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych. Rezultatem tych prac jest możliwość rezerwacji częstotliwości na działalność telekomunikacyjną. Wnioskodawca może zarezerwować samą częstotliwość, o ile uzyskał już pozwolenie na prowadzenie takiej działalności lub poprosić jednocześnie o udzielenie bądź zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. URTiP nie przedstawił żadnych ograniczeń co do rodzaju technologii i systemów, które mają funkcjonować na zarezerwowanych częstotliwościach.

Rezerwacja będzie określać obowiązkowe terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości na poszczególnych obszarach, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Z tego względu URTiP oczekuje, że wnioski oparte będą na odpowiednich możliwościach inwestycyjnych i finansowych.

Jeżeli zainteresowanie rezerwacją częstotliwości będzie większe niż zasobność oferty URTiP, może dojść do ogłoszenia przetargu.